Sosyalist Sözler

Sosyalist Sözler Bu sayfamızda sizlere en güzel sosyalizm sözlerini hazırladık. Bu sayfamızda yer alan sosyalizm ile ilgili güzel sözleri facebook ve twitterdan paylaşabilirsiniz.

Sosyalist Sözler

sosyalist sozler 1

Bir toplumun ilerlemesi, zenginlerin çoğalması değil, fakirlerin azalmasıyla ölçülür. – Karl Marx

Sosyalist Sözler Resimli

sosyalist sozler 1 1

♥ “Sosyalizm, yoksulların haklarını ve refahını arttırmak için sınıfsal eşitliği savunur.” – Vladimir Lenin

Sosyalist Sözler Kısa

sosyalist sozler 3

♥ “Sosyalizm, özgürlüğün özünde yatar.” – Rosa Luxemburg

sosyalist sozler 4

♥ “Sosyalizm, insanların gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermek için üretimi planlamak anlamına gelir.” – Che Guevara

sosyalist sozler 5

♥ “Sosyalizm, güçsüzleri koruyarak güçlüleri kısıtlamak anlamına gelir.” – Eugene Debs

sosyalist sozler 6

♥ “Sosyalizm, insanların kendilerini yönetme yeteneği üzerine inşa edilir.” – Tony Benn

♥ “Sosyalizm, emeğin ürünlerine sahip çıkmanın yoludur.” – Michael Harrington

♥ “Sosyalizm, insanların özgürce gelişebilmesi için maddi koşulları sağlamayı hedefler.” – Friedrich Engels

♥ “Sosyalizm, tarihin doğru yönüdür, tüm insanlığı özgürlüğe ve mutluluğa götüren yoldur.” – Salvador Allende

♥ “Sosyalizm, insanların birbirlerine karşı dayanışmasını öngörür.” – Bertrand Russell

♥ Her devletin en büyük riski kendi halkıdır. Noam Chomsky

♥ Gelin önce birbirimizi anlayalım… Gelin önce birbirimizin acılarına saygı gösterelim… Gelin önce birbirimizi yaşatalım. Hrant Dink

♥ Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Tezer Özlü

♥ Örgütü örgüt yapan, onu kitIelere tanıtan programlar ya da yaldızIı laflar değil devrimci eylemlerdir. Mahir Çayan

♥ İnsanlar nerede vicdanını kaybettiyse orada ölsünler.

♥ Bu ülkücülerin ırmağının akışına bile öldükleri Türkiye’nin ırmaklarına sozlersitesi.com hes yapılır o ırmağa da solcular sahip çıkarlar ve direnirler.

♥ İktidar, öncelikle boyun eğdirilmiş bedenler yaratmayı amaçlar. Michel Foucault

♥ En iyiler artık kendilerini herhangi bir şeye adamaktan aciz, En kötüler ise ırkçı, dinci, cinsiyetçi bir fanatizme adanmış durumda. S. Zizek

Halka açıklayamayacağın hiç bir eylemi yapmayacaksın. Mahir Çayan

Sömürgeciler giriştikleri katliamları, milliyetçilik ile örtbas ederek halk kesimlerin desteğini aldılar. Mazlum Doğan

♥ Gerçek devrimciyi yöneten büyük aşk duygularıdır. Ernesto Che Guevara

♥ Dünyadaki her şey hareket halindedir. Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker. KarI Marx

♥ İnsan dışındaki dünyayı değiştirerek, o (insan-emekçi) ayni zamanda kendi doğasını da değiştirir. KarI Marx

♥ İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. KarI Marx

♥ Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir. (1971, Mahir Çayan)

♥ Hakikatin söylenmemiş halde kaldığı bir hayatın güvencesi altına kalmaktansa, sozlersitesi.com hakikati söylemek uğruna ölümü göze almış olursun. M. FoucauIt

♥ Bugün gerici parlamentarizme kanat gerenler, seçimlerden sonra bu yolla düzen değişikliğinin imkansız olduğunu görecektir. Mahir Çayan

♥ Fethetmek zorunda olduğu sadece yeni bir dünya değildi, yenidünya ile boy ölçüşebilecek olan insanlara kendisini feda etmesi gerekmektedir. Fransa’da sınıf mücadeleleri. KarI Marx

♥ Mümkünün son sınırlarına, imkânsızı elde etmek için çabalayanlar ulaşabilir ancak. Gerçekleşmiş imkânlar, zorlanmış imkansızlıkların sonucudur. KarI Liebknecht

♥ Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkânları bizlere vız gelir. Onlar bir avuç biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır. Mahir Çayan

♥ Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx

♥ Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkiI ilişkilere yer yoktur. Mahir Çayan

♥ Örgütü, örgüt yapan, onu kitIelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan

♥ Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum için için çürümeye başlar. Lenin

♥ Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır. Lenin

♥ Parlamenter eylem bazı kişilere Marksist geçinen bazı kişilere uşaklık unvanını, bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır. Lenin

♥ Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar. Lenin

♥ Biz hep gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Dağlarımız, ovalarımız, ırmaklarımız bizi bekliyor. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmeyi tercih ederim. Yılmaz Güney

♥ Yarısını yedikten sonra elimizde bütün bir elma kalamayacağı gibi, çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olamaz. Engels

♥ Devlet derim ona, herkesin ağı içtiği yere, iyilerin ve kötülerin; devlet, herkesin kendini yitirdiği yer. Nietzsche. Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için savaş marşıdır. Ernesto Che Guevara

♥ Her türlü teoriyi ve her türlü genel söylem biçimini reddedin. Bu teori ihtiyacı, reddettiğimiz sistemin bir parçasıdır hala. Michel Foucault

♥ Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur. KarI Marx

♥ Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. EI değirmeni size feodal beyIi toplumu verir; buharIı değirmen ise, sınaî kapitalistli toplumu. (KarI Marks, Felsefenin Sefaleti )

♥ Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahIilde, . uzun, dolambaçIı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde ‘Iegalite uğruna’ mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir. Mahir Çayan

Yorum yapın