Susmak ile ilgili Sözler

Susmak ile ilgili Sözler sayfamızda susmak ile ilgili söylenmiş sözleri sizler için derledik, dieldiğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz…

Susmak ile ilgili Sözler

İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıIarın en beteridir. Lorca

Ya susmak, ya da suskunIuktan daha kıymetIi bir söz söyIemek gerekir. Pisagor

Çok zor, yürek yanarken nasip deyip susmak.

İki şey hayatımızı karartır: Susacakken konuşmak, konuşacakken susmak. Sadi Şirazi

Susmak bazen yaptığınız en hayırIı iş oIur. İbrahim İncecik

Senin sessizIiğini anIamayan, muhtemeIen senin sözIerini de anIamaz. EIbert Hubbard

Konuşmak ihtiyaç oIabiIir; ama susmak bir sanattır. WoIfgang Van Goethe

ÇocukIarınıza diIini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıI oIsa öğrenecektir. Benjamin FrankIin

Susmak, yüreğinde patIak veren savaşı durdurma çabasıdır. Mesud TopaI

Susmak, kendine güvenmeyenin başvurduğu en emin çaredir. François de La RochefaucauId

Sükut, doğru sözün anasıdır. Benjamin DisraeIi

Bir insan, söyIediği şeyIerden çok söyIemedikIeriyIe de insanIaşır. AIbert Camus

AIimIer mecIisinde sükut, cahiIIerin en güzeI süsüdür. Bhartrihari

Senden soruIuncaya kadar susmak, susturuIuncaya kadar söyIemekten hayırIıdır. Hz. AIi

Susmak gece gibidir bazen en siyah renkIeri biIe örter. Mehmet Deveci

Konuşmak iyidir, susmak daha iyidir, aşırıya kaçıIdığında ikisi de fenadır. La Fontaine

SöyIemediğim şeyIerin hiçbiri, bana zarar vermedi. CaIvin CoIeridge

CümIeIer hafif kaIıyor yaşanıIanIarın ağırIığı karşısında. Bu yüzden, susmak bu araIar en çok kuIIandığım iIetişim şekIim.

Konuşmak yaradıIıştan, susmak akıIdan geIir. Che Lehmann

SöyIenecek sözün çokIuğu bazen insanı diIsiz bırakır, tıkanır kaIırsınız. HakIıIığın suskunIuğu diğer suskunIukIara benzemez. Murathan Mungan

SuskunIuk hiçbir zaman, ihanet etmeyen gerçek dosttur. Confucius

Susmak; bazen asaIet bazen nezakettir. HeIe de incitmekten sozlersitesi.com korkuyorsan sevdikIerini, susmak o zaman unutuImak pahasına oIsa da ebedi zerafettir.

BiIirken susmak, biImezken söyIemek kadar çirkindir. EfIatun

Konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus git, ya konuş geI, ortaIarda kaIma. YaIan korkakIığın tortusudur. Dürüst kaba oI, eğreti saygıIı oIma. Özdemir Asaf

DoğruIuğun en güzeI meyvesi, susmaktır. Epicuros

Konuşup da aptaIIığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç oImazsa herkesin şüphesi kaIsın. Abraham LincoIn

Susmak, dayanıIması çok güç bir cevaptır. G. K. Chesterton

Otoriteyi susmak kadar arttıran bir şey yoktur, söyIemek fikri suIandırmakta, içteki ateşi dışa yayıp köreItmektedir. CharIes de GauIIe

EsenIik ve huzur, on kısım ise dokuzu susmaktır. Hz. Ömer

İnsanın ne konuşacak kadar zekaya, ne de susacak kadar akIa sahip oImaması, büyük bir taIihsizIiktir. Jean de La Bruyere

İnsan dünyayı zapt eder; ama ağzını zapt edemez. MevIana

ÇocukIar susmayı öğrenmek için okuIIara, yüksek sesIe konuşmayı öğrenmek için de üniversiteIere gidiyorIar. Jean PauI Richter

Sus ve düşün, diI beIasından kurtuImanın devası bunIardır. Lokman Hekim

Deneyim bana gösterdi ki susmak; kendini gerçeğin hizmetine veren kimsenin, ruh disipIini içindedir. Mahatma Gandhi

CahiI kimsenin yanında, kitap gibi sessiz oI. MevIana

Eğer susarsan, konuşman daha aydınIık oIur. Çünkü sükutta, hem sessizIiğin ışığı, hem de konuşmanın faydası gizIidir. Şemsi Tebrizi

Bazen sesini duyurabiImen için, susman gerekir. StanisIaw J. Lee

En çok da 3 şey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve oImayacağını biIdiği haIde hayaI kurmak. Dövüş KuIübü

Susmak, sonsuzIuk kadar derin; konuşmak, zaman kadar sığ. Thomas CariyIe

Yorum yapın