T Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

T Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamlarını sayfamızda bulabilirsiniz, facebook, twitter, whatsapp üzerinden sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Tabak sevdiği deriyi taştan taşa (yerden yere) çalar. : Birinin yakınlarına gösterdiği sert davranış onun iyiliği içindir.

Takke düştü, kel göründü. : Bir ayıbı örten şey ortadan kalktığı zaman gerçek ortaya çıkar.

Talihsiz hacıyı araf?ta yılan sokar. : Amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar. : Amacını gerçekleştirmesi sozlersitesi.com mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Tamah olmasa, müflis acından ölmez. : Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi büyük kazanç hayaliyle geçinir.

Tamah varken müflis acından ölür. : Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi büyük kazanç hayaliyle geçinir.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. : Kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz.

Tarlada çayırda, bağ bayırda. : Her şey kendisi için en elverişli ortamda gelişir, verimli duruma gelir.

Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz. : Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın. : Çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.

Tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı. : Kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı. : Kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

Tarlayı düz al, kadını kız al. : Tarla alacak kimse bayırdan, engebeli yerden değil düz yerden almamalıdır, evlenecek erkek de dul kadın değil, kız almalıdır.

Tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt eder. : Elinizde tarlanın tapusunun olması o tarlaya sahip olduğunuzu göstermez, onu ekip biçebiliyorsanız asıl o zaman o tarla sizin demektir.

Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden. : Tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.

Tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı. : Tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.

Taş altında olmasın da dağ ardında olsun. : Uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.

Taş düştüğü yerde ağırdır (kalır). : Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.

Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır. : Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.

Taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. : Aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.

Taş yerinde ağırdır. : Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.

Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur. : Çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

Taşıma su ile değirmen dönmez. : İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.

Tatar?ın kılavuza ihtiyacı yok (-tur). : Yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. : Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı. : Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir. : Güzel bir konuşmayı dinlemeyi herkes sever, sıkıcı bir konuşma dinlemek zorunda kalanlar, sıkıldıklarını belli etmekten kendilerini alamazlar.

forex - foreks, yatırım, dolar, borsadan para kazanma veya twitter takipçi kasma gibi işleriniz için bizle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın