Tüketmek ile ilgili Sözler

Tüketmek ile ilgili Sözler sayfamızda tüketmek ile ilgili söylenmiş tüm sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Tüketmek ile ilgili Sözler

Tüketmek birey için bir zorunluluğa dönüştüğünde, insani ilişkiler yerini maddelerle ilişkiye bırakır. Artık geçerli ahlak, tüketim etkinliğinin ta kendisidir.

Jean Baudrillard

Mutluluk için çaba harcamak ve onu sozlersitesi.com hak etmek gerekir. Oysa sen mutluluğu sadece tüketmek istiyorsun; bu nedenle o senden kaçıyor; çünkü senin tarafından tüketilmek istemiyor.

Wilhelm Reich

Bir amacımız yokken, yalnızca bize verilmiş yaşamı tüketmek için yaşamaya değmez.

Tolstoy

Konfor ve ona bağlı tüketici sozlersitesi.com zihniyet her yerde, yalnız dine olan bağlılığı değil, herhangi bir değerler sistemine olan bağlılığı da zayıflatıyor.

Aliya İzzetbegoviç

Aşırı tüketimle gözleri körleşen bizler, gereken yerlere ahlak duvarları çekmeyi bilemedik.

Maxime Chattam

Kemer sıkan işçi sınıfı, aşırı tüketime mahkum burjuvazinin göbeğini iyice şişirmiştir.

Paul Lafargue

Bütün reklamların kendisine adandığı kızdı o; kusursuz tüketici, her kokuşmuş ilanın hem öznesi hem de nesnesiydi.

Vladimir Nabokov

Modern yaşam tüketimi sozlersitesi.com artırmak için rekabeti teşvik etmiştir. Rekabet kıskançlığa, kıskançlık ise mutsuzluğa dönüşmüştür.

Nevzat Tarhan

Her erkek, kadın ve çocuk bir yıl içinde belli bir miktar tüketime zorlanacaktı. Sanayinin çıkarları adına.Dev ölçekte vicdani sozlersitesi.com bir reddediş. Hiçbir şey tüketilmeyecekti. Doğaya geri dönüş.Kültüre geri dönüş. Evet, aslında kültüre. Oturup kitap okursanız fazla bir şey tüketemezsiniz.

Aldous Huxley

Sınırlı bir hayatı çabucak tüketmek için dörtnala koşturup dururken, bir an olsun durup geride kaç farklı ayak izi bıraktığınıza dikkat ediyor musunuz?

Can Dündar

Geleneksel ihtiyati tedbirler ve tavsiyeler geçersizleşti. Tüketimcilik tüm itirazları tüketti. sozlersitesi.com Geçmiş değersizleşti. Kişiliklerini, kimlik algılarını yitiren insanlar sonuçta kendilerini tanımlamak adına düşman arayıp buluyorlar.

John Berger

İnsan bir zaman tüketicisidir. Zaman insanı sınırlar. Ama çoğu insan şimdi yapamadığını ileride yapacağı sanısındadır, önündeki zamanı sınırsızmışçasına harcar. Aslında insanın en önemli yanılgısı da budur.

Engin Geçtan

Halk tüketmek yerine tasarruf yapsa ekonomide ciddi bunalımlar baş gösterir. Günümüz insanı tüketimi yalnızca tutkulu bir hayat sürdürmek şeklinde algılamaz, ona bir erdem gözüyle bakar aynı zamanda.Çağdaş insan taksitle alışveriş yapar. Bu durum eski nesillere israf gibi görünür. Eski nesillerse günümüzde cimri olarak adlandırılır.

Erich Fromm

Tüketici insanın ana gayesi bir şeylere sozlersitesi.com sahip olmak değildir,iç dünyasındaki boşluğun dirençsizliğin,yalnızlığın ve endişenin üstesinden gelebilmek için daha çok tüketmektir.

Erich Fromm

Savaş, tüketim malları fazlasını eritmekle kalmaz, aynı zamanda hiyerarşik bir toplumun istediği zihinsel ortamın korunmasına destek olur.

George Orwell

Gençleri üretici olarak yetiştirmek lazımdır.Yetişen nesiller milli ekonomide tüketici değil üretici durumunda olmalıdır.

Alparslan Türkeş

Halkımız ne yazık ki ucuz zevkler peşinde katliamları onaylıyorlar. Bağımsız düşünceden ürküyor. Kalabalıklar halinde ya da çifter çifter yaşamayı seviyor. Kötülüklerle savaşma yeteneklerini geliştirecekleri yerde, en büyük erdemi tüketim sayıyor.

Cezmi Ersöz

Artık küresel bir tüketim toplumunda yaşıyoruz ve tüketim davranışı kalıplarının, iş ve aile hayatımız dahil sozlersitesi.com hayatımızın diğer her yönünü etkilememesinin imkanı yok. Artık hepimiz daha fazla tüketme baskısı altındayız ve bu yolda kendimiz tüketim ve emek piyasalarında metalara dönüşüyoruz.

Zygmunt Bauman

Kalabalığı görüyorsunuz. İnsanları. Koskocaman tüketici sürülerini. Hani insan olarak adlandırılan, bilirsiniz, beslenme zincirinin tepesinde olanları, dünyanın efendilerini. Laf aramızda, bütün sozlersitesi.com o ticaret merkezlerindeki salakların dünyanın efendileri olduklarına inanıyor musunuz siz? Ne yapıyorlar? Tıkınıyorlar, bir gün sonra yeniden kazanmak zorunda kalacakları paraları harcıyorlar. Toprağın gerçek parazitleri gibi, pisliklerini etrafa saçıyorlar.

Maxime Chattam

Ak akçe kara gün içindir.

Atasözü

Har vurup, harman savurma.

Atasözü

Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

Atasözü

Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

Atasözü

Yorum yapın