William Blake Sözleri

William Blake Sözleri sayfamızda William Blakeye ait tüm sözleri bulabilir ve facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

William Blake Sözleri

Aydınlığı içinde taşımaya bak. İşte o zaman karanlıkta bile yolunu bulabilirsin.

Bir sistem yaratmalıyım, yoksa başka bir insanınkine köle olurum.

İstediğini yap, bu dünya bir romandır ve çelişkilerden meydana gelir.

Yaşayan hiçbir şey kendi başına sadece kendisi için yaşamaz.

Bir kum tanesinde dünyayı gör ve kır çiçeğinde cenneti; sonsuzluğu avucunun içine al ve onu bir ana sığdır.

Yüzü ışıldamayan, hiçbir zaman yıldız olamaz.

Büyük işler, insanlarla dağlar karşılaşınca meydana gelir.

Aslanla öküz için aynı yasa, eziyettir bu.

Büyük işler insanlarla dağlar karşılaşınca meydana gelir.

Bir sistem yaratmalıyım, yoksa başka bir insanınkine köle olurum.

Dünyayı bir kum taneciğinde görebilmek.

Düşmanı bağışlamak, dostunuzu bağışlamaktan daha kolaydır.

Gerçekleşmeyecek arzuları büyütmektense daha bebekken beşiğinde öldürmeli

Zindanlar “hukukun taşlarından yapılmıştır; kerhanelerse “din”in tuğlalarından.

İstediğini yap, bu dünya bir romandır ve çelişkilerden meydana gelir.

Kimilerini gözyaşlarına boğan ağaç, kimileri için yalnızca yolu tıkayan yeşil bir engeldir. İnsanın kendi neyse, gördüğü de odur.

Yaşayan hiçbir şey kendi başına sadece kendisi için yaşamaz.

Yüzü ışıldamayan, hiçbir zaman yıldız olamaz.

Bir kum tanesinde dünyayı gör ve kır çiçeğinde sozlersitesi.com cenneti, sonsuzIuğu avucunun içine aI ve onu bir ana sığdır.

Büyük işIer insanIarIa dağIar karşıIaşınca meydana geIir.

Yüzü ışıIdamayan, hiç bir zaman yıIdız oIamaz.

İstediğini yap, bu dünya bir romandır ve çeIişkiIerden meydana geIir.

KimiIerini gözyaşIarına boğan ağaç, kimiIeri için yaInızca yoIu tıkayan yeşiI bir engeIdir.insanın kendi neyse, gördüğü de odur.

Yaşayan hiçbir şey kendi başına sadece kendisi için yaşamaz.

Aşk hataIara karşı daima kördür, daima mutIuIukIara meyıIIıdır. Kanun tanımaz, kanatIıdır ve sozlersitesi.com tutukIanamaz. KuraIIarın bütün zincirIerini kırar geçer.

Yorum yapın