Yenilik ile ilgili Sözler

Yenilik ile ilgili Sözler sayfamızda yenilik ile ilgili söylenmiş tüm sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz..

Yenilik ile ilgili Sözler

İnsan bir işi severek yapar ve başarıyla sonuçlandırırsa, yenisine başlamak gerçekten çok zevkli oluyor. Okulda, bir ödevi bitirip, yeni bir ödeve tertemiz bir sayfadan başlamak da beni çok sevindirirdi. Sabahleyin erken kalkıp, sozlersitesi.com çiğnenmemiş karda kendi ayak izlerimi bırakmaktan da çok hoşlanırdım. İlkbaharda dağ yamaçlarına çıkıp, henüz hiç kimsenin fark etmediği kır lalelerini toplamak bana büyük zevk verirdi. Bu yenilikte, bu tazelikte her zaman beni çeken, coşkular içine salan bir şey olurdu.

Cengiz Aytmatov

Yaratıcılık, bir şeyleri birbirine bağlamaktır. Yaratıcı insanlara bir şeyi nasıl yaptıklarını sorduğunuzda, kendilerini biraz suçlu hissederler çünkü aslında bunu onlar yapmamıştır, onlar sadece bir şey görmüştür.

Steve Jobs

İnsanoğlu yüzyıllardan beri sürüler ve sürülere uymayı reddedenler arasındaki savaşlarla ilerlemiştir.Ne zaman sozlersitesi.com sürüler kazanmışsa, o zaman ilerleme durmuş, ne zaman yenilikçilerin sesi kısılmışsa, o zaman insanlık geriye gitmiştir.

Emre Kongar

Yenilikler, ancak onlar için yer açtığınız zaman yaşantınıza girebilirler.

Marlo Morgan

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.

Mustafa Kemal Atatürk

Yenilik beyne canlılık getirir. Canlı nöronlar, sıcak beyin demektir. Sıcak beyin, fikir fokurdatır. Etkin düşünceler, canlı duygular, yaratıcı fikirler üretir.

Mümin Sekman

Hayatında hiç hata yapmamış bir insan hiçbir zaman yeni bir şey denememiş demektir

Albert Einstein

Eğitim, bilime dayandırılmaz ve yeniliklerden uzak kalırsa, yıkanmayan bir ayağa dönüşür ve içine sokulduğu terliği de kokutur.

Sunay Akın

En başarılı iş adamı, eskiye hala iyi olduğu sürece tutunup, ondan daha yenisi ve daha iyisine geçer

Robert P. Vanderpoel

Hakiki yenilik, daima kaynaklara dönüşle başlar.

Edgar Morin

Ne kazandığın başarılarda takılı kal ne de hatalarında ısrar et. Bunların yerine tekrar başla; şimdinin her değerli anında yeniden başla

Neale Donald Walsch

İki kişinin arasındaki bağa en çok zarar veren şey, risklerden uzak yaşamak, yeniliklerden uzak durmaktır. Aradan geçen yıllara rağmen birbirimizi şaşırtmayı becerebilmemiz gerekiyor.

Paulo Coelho

Yeni bir günün doğması için, bir çok yıldızın batması gerekir.

Muhammed İkbal

Ayak takımı olmayan ve isyankar bireyleri bulunmayan bir ulus sakin, düzenli, hoş ve nezihtir, fakat doğacak yeniliklerin tohumundan yoksundur.

Eric Hoffer

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.

Sokrates

Olağanüstü olan, hep sozlersitesi.com yaygın olana yenilmiştir; ama yaygın olan da hep olağanüstüne uymak zorundadır.

Goethe

Yeni bir fikir eklenmesi bilim zenginleştirmek olacaktır bildiği gibi nedensel ilkesine aykırı varoluş koşulları düşünemiyorum.

Max Planck

Bir devleti hiç bir şey yenilik kadar rahatsız etmez: değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar.

Montaigne

İnsanların en çok korktuğu şey yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemektir.

Dostoyevski

İnsan varlığı değişimden yenilikten korkar ve çoğu zaman, çok güç olsa bile alışıldık koşullarda kalmayı, pek iyi tanımadığı yeni bir duruma geçmek için diğerini terk etmeye tercih eder.

Laurent Gounelle

Her kim değişimi reddederse çürümeye mahkumdur.

Harold Wilson

Canlı varlıklardan doğan yavruların biçimi ilkin nasıl bozuksa, zamanın doğurduğu yenilikler de böyledir.

Francis Bacon

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.

Mustafa Kemal Atatürk

Yeni çareler uygulamayan, yeni belalar beklemelidir; çünkü zaman en büyük yenilikçi.

Francis Bacon

Benim maksadım kargaşa yaratmak değildir ben sadece zamanı değiştirme çabasındayım.

Aamir Khan

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Mustafa Kemal Atatürk

Hiçbir iyi inkılap, hakikati görenler dışında ekseriyetin reyine müracaatla yapılamaz.

Mustafa Kemal Atatürk

Yenilik , ekonomik refah içinde merkezi bir konudur.

Michael Porter

Hayatta kalanlar, türlerin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; hayatta kalanlar kendini değişime en çok uydurabilenlerdir

C.Darwin

Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Mevlana

Bir şeyin ilginç olabilmesi için, onun henüz hiç söylenmemiş olması ya da başkaları tarafından sozlersitesi.com vurgulanmamış bir yanından, ele alınması yeter.

Goethe

Aynı ürünlerle aynı markette on yıl kalınabileceğini varsayan bir girişim pek yaygın değildir

Jesse Werner

Rekabet dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kaybedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyorsanız, değişirsiniz

Lester C. Thurow

İnsanoğlu, yabancısı olduğu şeyi, barbarca, kendi aklına uyduramadığı şeyi akıldışı, diye tanımlar.

Friedrich Nietzsche

Yorum yapın