Yönetmek ile ilgili Sözler

Yönetmek ile ilgili Sözler sayfamızda yönetmek ile ilgili söylenmiş tüm sözleri sayfamızda sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz..

Yönetmek ile ilgili Sözler

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir; kendini yönetmek iradedir.

Lao Tzu

Bir imparatorlukta eğer iyi bir yönetim hüküm sürüyorsa; kültür, sanat ve cezalandırma konularında sozlersitesi.com emir imparatordan gelir. İmparatorlukta yönetim kötü ise kültür, sanat ve cezalandırma konularında, soylular söz sahibi olur.

Konfüçyus

İyi bir yönetici, iş arkadaşlarının olumsuz yanlarına bakmak yerine, olumlu yanlarını ön plana çıkartıp, o yanını değerlendirir.

Peter F. Drucker

Yönetmek ve yönetimini sürekli kılmak istiyorsan, gerçeklik duygusunu yolundan çıkaracaksın. Çünkü yönetmenin sırrı, bir yandan kendinin yalnızlığına inanırken, bir yandan da geçmişteki hatalardan ders çıkarabilmektir.

George Orwell

Eğer yöneten, yönetimini sürdürmeyi istiyorsa, gerçeklik duyusunu bozmalıdır. Kendisinin yanlış yapmayacağına inanmak ve geçmişteki yanlışlardan ders almak, yönetmenin sırrıdır.

George Orwell

Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir.

Montaigne

Gerçekte, yönetici olarak böyle bir kimse yok. Sadece, kendilerini yönetmek üzere yönetilenler var.

Halil Cibran

Zayıf yönetici, en son konuştuğu kişinin önerdiği yöntem ve yolu seçer.

Warren Bennis

Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir.

Noam Chomsky

Özgürlük hiçbir yönetim biçiminde yoktur, özgürlük insanın yüreğindedir.

Jean-Jacques Rousseau

Kendisini tanıyan fakat yönetmesini bilmeyen bir kimse, derhal mutsuz bir hale gelmektedir.

Emile Alain

Her millet layık olduğu şekilde yönetilir ve her millet icraatına tahammül ettiği yönetimin mesuliyetine ortaktır.

Winston Churchill

Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere arslan kesilir. Eğer arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur.

Yusuf Has Hacib

Cumhuriyet erdemli insanların yönetimidir.

Montesquieu

Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar.

Niccola Machiavelli

Veremin başlangıçta teşhisi zor, tedavisi kolaydır. Zaman geçip de teşhis ve tedavi edilmezse sozlersitesi.com belirginleşir ve tedavi imkansız bir hal alır. Bu durum devlet yönetiminde de böyledir.

Niccolo Machiavelli

Böl ve hükmet yaman söz; birleştir ve yönet, daha iyi bir hazine.

Goethe

İyi bir lider her iki tarafa da yakın olmak zorundadır.

Kibirli, yüzeysel ve bilgisiz liderler,

Yönetim konusunda başarısız kalırlar.

Nelson Mandela

Bilgi üstün olanın işine geleni değil, kendi yönetimi altında bulunanın, yani güçsüzün yararına olanı gözetir ve emreder.

Platon

Kendi halinden memnun yönetici, yalnızca başkanlık eder.

Waterman

İyi yönetim; ortalama insanlara nasıl üstün insanlar gibi çalışabileceklerini göstermektir.

John D. Rockfeller

Zaman geçtikçe nesiller sürekli değişiyor,yenileşiyor. Her nesil, kendisiyle birlikte yeni kavramlar, söylemler, yeni ihtiyaçlar ve talepler geliştiriyor. Yeni nesillere artık eskimiş,zaman aşımına uğramış yönetim biçimleri ve yasalar zorunlu uygulanamaz.

Grigory Petrov

Astlarına sürekli olarak bağırıp, onlara bir şey öğretmeyen yöneticiler, yönetici olarak adlandırılma hakkına sahip değildirler.

İshikawa

Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sozlersitesi.com sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, çerideki cephenin suskunluğudur.

Atatürk

En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebilecek yönetimdir.

Goethe

Yöneticiler duygularıyla davranmamalı, her zaman mantık yolunu seçmelidirler.

Napoleon Bonaparte

Hiç kimse zamanın eskittiği düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmeye muvaffak olamaz.

Woodrew Wilson

Yönetimin aldığı kararlardaki hataların en sık rastlanan ortak noktası; doğru soru yerine, doğru cevabın bulunmasına fazla odaklanmaktır.

Peter F. Drucker

Bir aslanın idare ettiği ceylan ordusu, bir ceylanın idare ettiği aslan ordusundan çok daha üstündür.

Latin Atasözü

En iyi siyasi bir topluluk, orta sınıf vatandaşlarından kurulur ve orta sınıfın büyük, mümkünse diğer iki sınıftan da büyük olduğu ülkeler, muhtemelen iyi yönetilir; çünkü orta sınıf; ülkedeki dengenin bozulmasını, bir sınıfın diğeri üstünde hakimiyet kurmasını önler.

Aristoteles

Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsın.

Hz. Ömer (r.a.)

Orkestrayı yönetmek isteyen, sırtını kalabalığa dönmelidir.

James Crook

Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin;

Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın;

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının;

Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu takip edin.

Çin Atasözü

İşi doğru yapana yönetici; doğru işi yapana lider denir.

Warner Bennis

Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi,sanki kendileri arzu ediyormuşçasına başkalarına yaptırabilmektir.

Eisenhower

Kendini daima iyi idare eden bir millet, idare edilmeye ihtiyaç göstermez.

Jean.J.Roussea

Arkadan yürüyenler, asla yönetici olamazlar.

Atilla

Hiçbir ülke, halkının onamasıyla yönetilmemiştir; çünkü halklar yönetilmeye temelden karşıdır, hele sürekli gelir vergisinden yakınanların, bunu çok iyi bilmeleri gerekir.

Bernard Shaw

Toplumsal gelişmenin de,çürümenin de temelinde, yöneticilerin tavırları yatar.

Atatürk

En iyi asker saldırmaz, sozlersitesi.com üstün savaşçı sessiz başarır, en büyük fatih, mücadele etmeden kazanır, en başarılı yönetici, emretmeden yönlendirir.

Lao Tzu

Bir liderin büyüklüğü:

İnançlarının derinliği,

Heveslerinin yüksekliği,

Görüşlerinin genişliği

Ve sevgisinin menzili ile ölçülür.

N. Jackson

Tarih bize şunu göstermektedir ki bir iktidar güçlendikçe özgürlükler azalır.

Thomas Jefferson

Uluslar, yönetim adı altında, kurtlar ve koyunlar olarak iki sınıfa bölünüyor…

Thomas Jefferson

Kendinizi yönetmek için kafanızı, başkalarını yönetmek için kalbinizi kullanın.

Elenor Roosevelt

Bir toplumda öz-yönetim için gerekli vasıflar doğuştan gelmez. Bunlar alışkanlıkların sozlersitesi.com ve uzun süreli eğitimlerin sonucudur ve bu sebepten zaman ve muhtemelen çokça zahmet gerektirir.

Thomas Jefferson

Hükümetlerin birici görevi insanların korunmasıdır, yaşamlarının yönetilmesi değil.

Ronald Reagan

Arkadan önderlik edinBırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar.

Nelson Mandela

Başkalarını yönetmek isteyen insan,her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.

Robert Burton

Bizi yöneten kimselerin, bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez, bizden çok üstün değillerse bizden sozlersitesi.com çok aşağı sayılırlar, çok şeyler vaat ettikleri için, çok şeyler yapmak zorundadırlar.

Montaigne

Yetki verme yeteneği, iyi ve sozlersitesi.com kötü yönetici arasındaki farkı herhangi başka bir şeyden daha çok belirler.

Mc Cormack


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir