Zalimlik ile ilgili Sözler

Zalimlik ile ilgili Sözler Sayfamızda zalimlik konusunu işlemeye çalıştık. Zalimlik ile ilgili en güzel sözleri bir araya getirdiğimiz sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Dünya üzerindeki zulmün ve zalimlerin son bulmasını dileyerek sizleri sayfamızla baş başa bırakıyoruz.

Zalimlik ile ilgili Sözler

Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.” (Mâide, 45)

Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma ! Allah onları ancak gözlerin bakabileceği bir güne erteliyor.” (İbrahim Suresi , 42)

En efdal cihad zalim sultana karşı hakkı söylemektir.” (Hadis-i Şerif)

”Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı var.” (Hz. Muhammed)

Her kim, kendine zulmedene beddua ederse, ondan intikamını almış olur.” (Hadis-i Şerif)

”Zalimin düşmanı Allah’tır.” (Hz. Ali)

”Zalimler ve onlara dalkavukluk edenler cehennemliktir.” (Hadis-i Şerif)

Zalimin ikbal ipinin ucunu, bir mazlu mun ahının kılıcı kesiverir. Çünkü Allah rızka mani olanın rızkını, elbette kesecektir.” (Lâ-Edrî)

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.” (Hz.Ali)

Zulüm ile ilgili Sözler

“Zulüm ile abad olanın, ahiri berbad olur.” – Türk Atasözü

“Zulüm, bir gün mutlaka son bulur; çünkü mazlumun ahı, zalimin sonunu getirir.” – Bilinmeyen

“Zulüm, insanlık tarihindeki en karanlık lekedir.” – Nelson Mandela

“Zulüm karşısında sessiz kalmak, zalime destek olmaktır.” – Desmond Tutu

“Zulmün olduğu yerde, adalet yoktur.” – Mahatma Gandhi

“Zulüm, insanın insana yaptığı en büyük kötülüktür.” – Martin Luther King Jr.

“Zulüm, tarihin unutmayacağı bir suçtur.” – Elie Wiesel

“Zulüm, baskı ve adaletsizlik insanlık onurunu zedeler.” – Rosa Parks

“Zulmü yapan değil, zulme ses çıkarmayan asıl suçludur.” – Albert Einstein

“Zulüm, bir toplumun ruhunu zedeler ve geleceğini karartır.” – Aung San Suu Kyi

Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.” (Hz.Ali)

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, sözler sitesi com zalim ve zorba bir validen iyidir.” (Hz.Ali)

Zalimler, aklı zincirlemenin yolunu bulamamışlardır.” (C.C.Colton)

Zalimler için yaşasın cehennem.” (Bediüzzaman Said Nursi)

”Zalimler ülkesinde susar, en gür sular bile.” (T.Sait Halman)

Âlemde âlimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olmazdı.” (Dağıstanlı Abdülfettah Efendi)

Zalimlere isyan etmek, Tanrıya itaat etmektir.” (Jefferson)

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir.” (Hz.Ali)

”Zalime uzun ömürlü dua eden, yeryüzünde Allah’a isyan edilmesini seven kimsedir.” (Hasan-ı Basri)

Ateşi besledikçe daha çok yanar. Zalimi destekledikçe daha çok eziyet eder.” (Roger Bacon)

Zulmedenlere Sözler

“Zulüm, her zaman zalimlerin kendi sonlarını hazırlamasıdır.” – Mahatma Gandhi

“Zulüm görmüş insanlar, zulmü en iyi anlayanlardır ve en iyi karşı koyanlardır.” – Nelson Mandela

“Zulüm, hiçbir zaman uzun vadede başarılı olamaz.” – Edmund Burke

“Zulmün en kötüsü, zulmü hak olarak görmektir.” – Jean-Jacques Rousseau

“Zulüm, insanın insana yapabileceği en kötü şeydir.” – Elie Wiesel

“Zulüm karşısında susan, zalimlerle aynı taraftadır.” – Desmond Tutu

“Zulüm, bir toplumun düşüşünün başlangıcıdır.” – Aung San Suu Kyi

“Zulüm karşısında direnmek, insanlığın görevidir.” – Rosa Parks

“Zulüm, bir toplumu yavaş yavaş öldürür.” – Martin Luther King Jr.

“Zulüm, bireysel ve toplumsal vicdanı yok eder.” – Albert Einstein

Zalim insan padişahlık yapamaz; nasıl ki kurt çobanlık yapamazsa zulmün temelini atan padişah da kendi saltanat duvarının temelini kazmış olur.” (Sadi Şirazi)

”Yumuşak yürekli olabilmek için, zalim olmayalım.” (W.Shakespeare)

”Dünyada zalimin eline düşmeyen, bir başka zalim yoktur.” (Gabriel Harwey)

Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır.” (Sadi)

Yağmur, hem mazlumun hem zalimin başına yağar ama en çok zarar gören mazlumdur. Çünkü zalim sozlersitesi.com şemsiyesini eline almıştır bile.” (Francıs Bacon)

Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı.” (Nurettin Topçu)

Zulüm görmeye alışmış toplumlarda zalim azalmaz.” (James Dorsey)

Kızgın kireci elle yoğurmak, bir zalim huzurunda el pençe divan durmaktan daha iyidir.” (Sadi)

Zalim olanlar, zayıf kişilerdir. Sevecenlik, güçlülerden beklenir.” (Leo Rosten)

Zalimin zulmü kendisine döner.” (François Joseph Talma)

Dünya üzerinde zalimler son bulmadıkça sozlersitesi.com huzur ve barış bir özlem olarak kalacaktır.” (C.Usta)

Huzur ve barış önündeki en büyük engel zalimlerdir.” (C. Usta)

Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez.” (Anonim)

“Zalimlerin zulmünden kurtulmak için zalim olmayı reddedenler, en adil insanlardır.” – Mahatma Gandhi

“Zalimlerin en tehlikelisi, zalim olduğunu bilmeyendir.” – Socrates

“Zalimler, iyi insanların sessizliği sayesinde zafer kazanır.” – Edmund Burke

“Zalimlerin baskısına karşı durmak, adaletin gerekliliğidir.” – Martin Luther King Jr.

“Zulüm ile abad olanın, ahiri berbad olur.” – Atasözü

“Zalim, zulmü ile kalmaz; ama mazlumun ahı yerde kalmaz.” – Türk Atasözü

“Zalimlere boyun eğmek, zulmü kabullenmektir.” – Malcolm X

“Zalimlerin elinden çekilen zulüm, mazlumların ahı ile geri döner.” – Bilinmeyen

“Zalimler, güçlerinin sınırlarını anlamadıkça zulmü sürdürürler.” – Aesop

“Zalimler, kendi yaptıkları zulmün farkında olmayan en tehlikeli kişilerdir.” – İskender Pala

“Zulüm, zalimden gelir; sabır mazlumdan.” – Mevlana

“Zalimlik, insanın içindeki en kötü yanları ortaya çıkarır.” – Desmond Tutu

“Bir toplumun zalimler tarafından yönetilmesine izin vermek, tüm toplumu zulme maruz bırakmaktır.” – Nelson Mandela

“Zalimler, masumiyet maskesi altında zulmü sürdürürler.” – George Orwell

“Zalimlik, insanlığın karşısındaki en büyük tehdittir.” – Eleanor Roosevelt

“Zalimlerin silahları, mazlumların gözyaşlarıdır.” – Victor Hugo

“Zalimlerin korkusu, mazlumların duasıdır.” – İbn-i Sina

“Zalimlerin zaferi, adaletin sessizliğindedir.” – Dante Alighieri

“Zalimlerin en büyük korkusu, mazlumların bir gün adaleti görmesi ve sesini yükseltmesidir.” – Paulo Freire

“Zalimlerin başarısı, mazlumların sessizliğinde yatar.” – Ban Ki-moon

“Zalimlik etmeyene zalimlik edilmez.” – Hz. Ali

“Zalim, kendi zulmünden başka bir şey göremez.” – Franz Kafka

“Zalimlerin galibiyeti, adaletin yokluğunda gerçekleşir.” – Karl Popper

“Zalimlik, karanlık bir tünelde yürümeye benzer; sonunda ışık yoktur.” – Jawaharlal Nehru

“Zalimlerin en büyük korkusu, mazlumların bir araya gelmesidir.” – Bob Marley

“Zalimlerin en büyük zaferi, iyilerin hiçbir şey yapmadığı zamandır.” – Edmund Burke

“Zalimlik, insanın insanlık dışı yüzünü gösterir.” – Helen Keller

“Zalimler, zulmün kötülüğünü anlayana kadar durmazlar.” – Mahatma Gandhi

“Zalimlerin zulmü, asla sonsuz sürmez; sonunda adalet yerini bulur.” – Abraham Lincoln

“Zalimlerin kaderi, zulümlerinin bedelini ödemektir.” – Desmond Tutu

“Zalimlik, nefretin ve korkunun bir oyunudur; insanlık, sevginin ve anlayışın oyunudur.” – Dalai Lama

“Zalimlerin kudreti, mazlumların korkusundan gelir.” – Malcolm X

“Zalimlerin sonu, zulümlerini durdurana kadar gelmez.” – Elie Wiesel

“Zalimlerin en kötüsü, zulmünü hak olarak görendir.” – Platon

“Zalimlik, insanın içindeki korkuyu ve nefreti besler.” – Martin Luther King Jr.

“Zalimler, zulmünün bedelini bir gün öder.” – Confucius

“Zalimlik, insanın gerçek doğasını gösterir.” – Jean-Jacques Rousseau

“Zalimlerin hükümdarlığı, adaletin uyanışı ile son bulur.” – John Locke

“Zalimlerin en büyük düşmanı, vicdanlarıdır.” – Voltaire

“Zalimlik, insanlık onurunu ayaklar altına alır.” – Anne Frank

“Zalimlerin en büyük silahı, masumların sessizliğidir.” – Emmeline Pankhurst

“Zalimlik, insanın kalbindeki karanlığı gösterir.” – Mary Wollstonecraft

“Zalimlerin korkusu, adaletin ışığıdır.” – Jane Austen

“Zalimlik, tüm insanlık için bir tehdittir.” – Rosa Parks

“Zalimlerin yıkımı, kendi zulmünden gelir.” – Aristoteles

“Zalimlik, insanın kendi içindeki şeytani yüzüdür.” – Nelson Mandela

“Zalimlerin zaferi, iyiliğin sessizliğindedir.” – Coretta Scott King

“Zalimler, kendi zulmünün karanlığında yaşar.” – Harriet Beecher Stowe

“Zalimlik, insanın içindeki en düşük dürtüleri ortaya çıkarır.” – Eleanor Roosevelt

“Zalimler, kendi zulmünden başka bir şey göremezler.” – Emile Zola

“Zalimlik, insanın kendi karanlığına düşmesidir.” – Mahatma Gandhi

“Zalimlerin korktuğu tek şey, mazlumların cesaretidir.” – Aung San Suu Kyi

“Zalimlik, insanın içindeki iyiliği öldürür.” – Helen Keller

“Zalimlerin en kötüsü, zulmünü hak olarak görendir.” – Aristoteles

“Zalimlik, insanlığın kaybıdır.” – Elie Wiesel

“Zalimlerin en büyük düşmanı, gerçeğidir.” – Voltaire

“Zalimlik, insanın içindeki kötülüğü açığa çıkarır.” – Jean-Jacques Rousseau

“Zalimlerin en büyük korkusu, mazlumların sesini yükseltmesidir.” – Martin Luther King Jr.

“Zalimlik, insanın kendi insanlığını inkar etmesidir.” – Desmond Tutu

Zalimler ile ilgili Sözler

Alma mazlumun ahını, çıkаr aheste aheste. Atasözü

Allah tarafından kеndisinе ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden dаhа zalim kimdir? Bakara, 140

Allah’ın kudretini düşünen kimsе, kеndi kudretini kula zulmetmekte kullanmaz. Hukemа

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yаpmа. Hz. Ali (r. а. )

Bütün zulümler, zаyıflıktаn doğаr. Seneca

İnsаnı layık olmadığı yere kоymak, zulümdür. Hz. Ali (r. а. )

Kötülere acımak; iyilere zulümdür. Şeyh Sadi Şirazi

Mazlumun ahı, tahttan indirir şаhı. Atasözü

Mazlumun kurumuş dudağına söyleyin gülsün; çünkü zalimin dişi nasıl olsа sökülecektir. Sadi Şirazi

Nе zulmediniz, nе dе zulme bоyun eğiniz. Hadis-i Şerif

Toprаk zalimi örtеr; zulmünü değil. Atasözü

Zalimin düşmаnı, Allah’tır. Hz. Ali (r. a. )

Zalimler için yaşasın Cеhеnnеm! Said-i Nursi

Zulüm ilе yapılan, çаbuk yıkılır. Atasözü

Adalet nedir? Ağaçları sulamak.. Zulüm nedir? Dikene su vermek… Akşemsettin

Bir memlekette ilim olmazsa orda zulüm olur. Mahmut Efendi

Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur La Edri

Zulüm, ahde riayetsizlik ve hile denilen üç kötü haslet kimde varsa zararları yine kendisine dokunur. Hz.Ebubekir ra. sözleri

Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı. Nurettin Topçu

Adalet nedir? – Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? – Dikene su vermek. Mevlana

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz. Ali (r.a)

Zalimler için yaşasın cehennem. Bediüzzaman Said Nursi

Senin iyiliğini isteyen kimse, yolunda şöyle bir diken var diyendir. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür. Sadi

Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Sadi

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma. Hz.Ali (ra)

Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Ahmet Hamdi Tanrıpınar

Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonra dilenci olursun. Sadi

Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir. Hz.Ali (r.a.)

Kanunların bittiği yerde zulüm başlar. Lord Chatham

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir. Hz.Ali (r.a.)

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, sozlersitesi.com zalim ve zorba bir validen iyidir. Hz.Ali (r.a.)

Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. Hz.Ali (r.a.)

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. Mevlana


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir