Zeka İle İlgili Sözler

Zeka İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için zeka üzerine söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki zeka ile ilgili özlü sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Zeka İle İlgili Sözler

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür. Bernard Shaw

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Honore de Balzac

Zeki bir adam, ahmaklar mecIisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. François de La Rochefaucauld

Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Atatürk

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. Hyman Rickover

Zekasız kuvvet, yıkabilir; ama yapamaz. Cenap Şehabeddin

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir. Genceli Nizami

Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir. A. North Whitehead

Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, sozlersitesi.com yeteneklerini kullanır. Henry Poincare

Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir. G. E. Lessing

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. N. Levis

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür. Lord Byron

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun. R. G. Grant

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Honore de Balzac

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir. François de La Rochefaucauld

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. Jean J. Rousseau

Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum. Woodrew WiIson

Büyük zekalar, birlikte düşünür. Malcolm X

Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir. Wolfgang Van Goethe

Zeka, kafanın içindeki altın madenidir. PitigriIIi

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz sozlersitesi.com ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişIi bir açıdan bakabilir. Rene Descartes

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır. M. T. Cicero

Azim paha biçilmezdir; çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğim için başarıyorum. Albert Einstein

Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır. John Murphy

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye; cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene. Victor Hugo

Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır. Ernest Renan

Delilik aptallıktan daha iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın olmamaya devam edişidir. Albert Einstein

CahiI insanlar kendilerini mükemmel görmeye; zeki insanlar ise yeteneklerini hafife almaya eğilimIidirler. Albert Einstein

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışIı ve yararIı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir. Wolfgang Van Goethe

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez. François de La Rochefaucauld

Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun. François de La Rochefaucauld

Yorum yapın