29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri Sayfamızda Cumhuriyet ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri bir araya toplamaya çalıştık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Sayfamız hakkında görüş ve önerilerinizi yorum bölümünden bize ulaştırabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

”Cumhuriyet fazilettir.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.”

”Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.”

”Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.” (Alphonse De lamartin)

”Cumhuriyette söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.”

”Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur.

”Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.”

”Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.” (Montesquieu)

”Cumhuriyet, hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.” (G. Washington)

”Gençler cumhuriyeti biz kurduk,onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz.” (M.Kemal Atatürk)

”Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.”(M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet rejimi demek,demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

”Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

”Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir.”

”Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz.Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (M.Kemal Atatürk).

”Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayana bir idaredir.Cumhuriyet fazilettir…”

”Türk milletinin karakter ve adaletlerine en uygun olan idare ,cumhuriyet idaresidir…”

”Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.”

”Cumhuriyet, mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam, vücutlu ve yüksek karakterli ister.”

”Bu ulus,bu ülke yeni rejim üzerinde dünyanın en makul varlığı olacaktır,ben bunu kendi gözümle görmeden ölmeyeceğim.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” (M.Kemal Atatürk)

”Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve muhafaza etmektir.

”Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.” (Montesquieu)

”Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (M.Kemal Atatürk)

”Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri ulus kararı, diğeri en acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir.” (M.Kemal Atatürk)

”Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” (M.Kemal Atatürk)

”Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.” (M.Kemal Atatürk)

”İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.” (Nutuk)

”Bütün cumhuriyetlerde, ortaya çıkan her yeni bir meselede birtakım eski kanunlar yürürlükten kalkar, yerine başkaları konur.” (Machievelli)

”Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, sözler sitesi adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.” (Seneca)

”Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.” (M.Kemal Atatürk)

”Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.” (M.Kemal Atatürk)

”Milli kararlılık ve bilincin kıymetli eseri olan aziz cumhuriyetim bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına itimatım tamdır.” (M.Kemal Atatürk)

”Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.” (M.Kemal Atatürk)

”Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda sozlersitesi.com bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için büyük ya da küçük herhangi bir konseyin üyesi olmak gerektiğinde; insanlar iktidarın bir Sezar ya da Bonapart tarafından ellerinden alınmasındansa ölmeyi tercih edecektir.” (Thomas Jefferson)

29 Ekim ile ilgili Sözler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet rejimini kabul etmesi üzerine her sene kutladığımız milli bir bayramdır.

Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacak ve Türk ulusu güven ve mutluluğunu sağlayan ilkelere uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.

Bu ulus, bu ülke yeni rejim üzerinde dünyanın en makul varlığı olacaktır, ben bunu kendi gözümle görmeden ölmeyeceğim.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır: özgürlük, bağımsızlık.

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.

Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Kısa 29 Ekim Sözleri

Öğretmenler Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

”Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır… Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

”Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür. 29 Ekim cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.”

”29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!”

”El birliğiyle daha laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennisiyle, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

”Cumhuriyet demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.”

”Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Türk Milletinin yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Türk milleti bugün sana olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini yürekten ve büyük bir sesle hep birlikte dile getiriyor Yüce Atam…..’Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Esin kaynağımız, Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”O’nun işaret ettiği gibi yaptıklarımızı yeterli görmeyecek, daha çok çalışacak, Türkiye Cumhuriyeti’ ni dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir aydınlanma devrimidir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Cumhuriyet’in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

”Hep ileriye umutla bakacak, toplumumuzun özgüvenini koruması amacıyla, çabalarımızı anlayış birliği içinde sürdürecek, sorunlarımızı çözeceğiz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Cumhuriyetimizin bugün Ulu Önder Atatürk’ün açtığı yolda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için olumlu atılımlar yaptığını büyük bir onur ve gururu içerisinde. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Ulusumuzu çağdaş bir anlayışın ürünü olan cumhuriyetimize kavuşturan bağımsızlık mücadelemizin de tüm dünyaya örnek olmasını temenni ederim. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Büyük Türk Milletinin şanlı tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Bugün, bizim bağımsız ve özgür bir devlet olarak yeniden ayağa kalktığımız ve Cumhuriyeti kurduğumuz, Atatürk’ün ifadesi ile ”En Büyük Bayram” günüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Cumhuriyet, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Şanlı geçmişinde sınav niteliğinde pek çok güçlüğü yüz akı ile aşma başarısını gösteren Türkiye’nin, bu hedeflere ulaşacağından kuşku duyulmamalıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. ‘Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Mustafa Kemal Atatürk’ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmet duygularımla anar, saygılarımı sunarım.

”Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını ve gelişmesini sağlayan başta Atatürk olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde anar, vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerim.”

”Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir… Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

”Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü ve Atatürk’ün Türk gençliğine ve Türk milletine en sozlersitesi.com büyük emaneti olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin tüm kurumlarını, birlik ve beraberlik içinde korumanın azmi ve kararlılığı içinde görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.”

”Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünü aydınlık bir geleceğe ilham verecek şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Her Yıl 29 Ekim’de Kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, Milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü Cumhuriyet, bizlerin en büyük sevdası, ülke topraklarımız içerisinde yaşayan herkesin gelecekteki en büyük güvencesidir. atalarımızın bu değerli mirasına sahip çıkmak ve korumak hepimizin en büyük görevidir. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun.

”Yüce Atatürk, Cumhuriyetimizin 100. yılını, kıvanç ve coşkuyla kutladığımız büyük günde milletçe huzurunuzdayız. Türk milleti bugün sana olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini yürekten ve büyük bir sesle hep birlikte yinelemektedir. Tarihimizin en büyük çağdaşlaşma ve değişim hamlesi olan. Cumhuriyet’in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermektedir. Ruhun şad olsun. Yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir