29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri Sayfamızda Cumhuriyet ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri bir araya toplamaya çalıştık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Sayfamız hakkında görüş ve önerilerinizi yorum bölümünden bize ulaştırabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

”Cumhuriyet fazilettir.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.”

”Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.”

”Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.” (Alphonse De lamartin)

”Cumhuriyette söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.”

”Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur.

”Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.”

”Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.” (Montesquieu)

”Cumhuriyet, hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.” (G. Washington)

”Gençler cumhuriyeti biz kurduk,onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz.” (M.Kemal Atatürk)

”Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.”(M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet rejimi demek,demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

”Öğretmenler,cumhuriyet sizden fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.

”Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir.”

”Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz.Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (M.Kemal Atatürk).

”Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayana bir idaredir.Cumhuriyet fazilettir…”

”Türk milletinin karakter ve adaletlerine en uygun olan idare ,cumhuriyet idaresidir…”

”Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.”

”Cumhuriyet,mütefekkir,bilgili,kültürlü,sağlam,vücutlu ve yüksek karakterli ister.”

”Bu ulus,bu ülke yeni rejim üzerinde dünyanın en makul varlığı olacaktır,ben bunu kendi gözümle görmeden ölmeyeceğim.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” (M.Kemal Atatürk)

”Ey Türk gençliği,birinci vazifen,Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve muhafaza etmektir.

”Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.” (Montesquieu)

”Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (M.Kemal Atatürk)

”Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri ulus kararı, diğeri en acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir.” (M.Kemal Atatürk)

”Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” (M.Kemal Atatürk)

”Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.” (M.Kemal Atatürk)

”İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.” (Nutuk)

”Bütün cumhuriyetlerde, ortaya çıkan her yeni bir meselede birtakım eski kanunlar yürürlükten kalkar, yerine başkaları konur.” (Machievelli)

”Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, sözler sitesi adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.” (Seneca)

”Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.” (M.Kemal Atatürk)

”Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.” (M.Kemal Atatürk)

”Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.” (M.Kemal Atatürk)

”Milli kararlılık ve bilincin kıymetli eseri olan aziz cumhuriyetim bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına itimatım tamdır.” (M.Kemal Atatürk)

”Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.” (M.Kemal Atatürk)

”Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda sozlersitesi.com bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için büyük ya da küçük herhangi bir konseyin üyesi olmak gerektiğinde; insanlar iktidarın bir Sezar ya da Bonapart tarafından ellerinden alınmasındansa ölmeyi tercih edecektir.” (Thomas Jefferson)

Yorum yapın