Avukatlar Günü İle İlgili Sözler

Avukatlar Günü İle İlgili Sözler sayfamızda avukatlar günü ile iglili söylenmiş sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Avukatlar Günü İle İlgili Sözler

Ön Söz: Adalet mülkün temelidir. (Nizamülmülk)


Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfücyüs)

Medeniyetin ilk sartı adalettir. (Sigmund Freud)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten dogabilir. Anatole France

Haklı oldugunuza inanıyorsanız, sakin olmayı basarabilirsiniz. Bud Holiday

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

İnsanlıgın en güzel görevi adalet dagıtmasıdır. (Voltaire)

Bana öyle geliyor ki, korkusuz bir insanın cıkıp öbür insanlara su yalın gercegi ögretmesi kadar devrimci bir davranıs olamaz: Sen neysen osun ve hic bir zaman
başka türlü olamayacaksın; senin hayatın budur, hep buydu, hep bu olacaktır. Parası olan çok yasar; sözünü gecirebilen bir yanlıs yapmaz; güclü olan dogrunun ne olduguna karar verir. Tarih budur. (Gottfried Benn)

Hic kimse onu bulandırmadıgı ve ihlal etmedigi sürece Hukuk, teneffüs ettigimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir sekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettigimizi anladıgımız zaman değerinin farkına vardıgımız saglık gibi sezilmez bir seydir. Leadri

Her toplumda yönetim kimde ise, güclü odur. Her yönetim, kanunlarını isine geldigi gibi koyar. Demokratlar demokratlıga uygun kanunlar, zorbalar zorbalıga uygunkanunlar, ötekiler de öyle…

Bu kanunları koyarken kendi islerine gelen seylerin, yönetilenler icin de dogru oldugunu söylerler, kendi islerine geleneklerden ayrılanları da kanuna, dogruluga aykırı sozlersitesi.com diye cezalandırırlar… Dogruluk her yerde birdir; yönetenin isine gelendir. Güc de yönetende olduguna göre, düsünmesini bilen her adam bundan su sonuca varır: Dogruluk güclünün isine gelendir. (Eflatun)

Egitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir bicimde yürütür; onu alcak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerceklestirir. Egitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Egitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Kücük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Kendine yapılmasını istemedigini sen de başkasına yapma. (Konfücyüs)

Bir günlük adalet altmıs yıllık ibadetten faziletlidir. (Hz. Muhammed)

Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir. (Pascal)

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. (Cicero)

Kisi icin yalnız calısmasının karsılıgı vardır. (Kuran-ı Kerim)

Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler. Ailelerini ıslah etmek isteyenler önce kendi özel yasamlarını düzeltmelidirler. Kendi
özel yasamlarını düzeltmek isteyenler önce akıllarını ıslah etmelidirler. Akıllarını ıslah etmek isteyenler bu isteklerinde samimi olmalıdırlar. İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genisletmelidirler. Bilgilerini genisletmek isteyenler önce arastırmalıdırlar. (Konfücyüs)

Arastırma yapıldıgı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldıgında ancak istek samimi olabilir; istek samimi oldugunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah
edildiginde ancak özel yasam iyilestirilebilir; sozlersitesi.com özel yasam iyilestirildiginde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiginde ancak devlet düzen icinde yönetilebilir. Devlet düzen icinde yönetildiginde ancak dünyada barıs tesis edilebilir. (Konfücyüs)

İnsancıl olmadıkca adil olamazsın. Vauvenargues

Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeslerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen icinde gerceklesebilir. Özgürlügü korumak ve yıkıldıgı yerde yeniden insa etmek, özgürlük asıklarının ilk görevidir. (Friedrich Ebert)

Ayrıcalıkların sadece esitlikten dogdugu, vatandasın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi oldugu bir düzen istiyoruz. (Robespierre)

Adalet yasama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun icerisindedir. (Walt Whitman)

Tüm insanlara esit ve tam adalet sağlanılmalıdır; din özgürlügü, basın özgürlügü, habeas corpus güvenligi altında bireyin özgürlügü, tarafsızca secilmis jüri önünde
durusmaya cıkma hakkı… Bu ilkeler bizim devrim ve reform cagına ulasmamıza rehber olmuslardır. (Thomas Jefferson)

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim asagımızda kisilerin varlıgı iddiasında degiliz. Fakat hicbir hiyerarsik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmıs olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hicbir zaman efendileri de olmadı! (Molierac)

Adalet ilkin devletten gelmelidir. çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Hukuk her seyin üzerinde olmalıdır. (Aristo)

Yasalar insanı kontrol etmek icin gereklidir. (Han Fei)

Hukuk bir gün herkese lazım olur.

Toplumda en büyük güveni her seyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabilecegi inancı sağlar.

En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır.

Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet.

Bir yanı dinlemeden karar veren, dogru karar vermis olsa bile adaletsizlik etmis sayılır.

Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar
yapılması lazımdır. (Louis D. Brandeis)

Hukukun bittigi yerde tiranlık baslar. (William Pitt)

Eğer yargı gücü, yasama ve yürütme güclerinden ayrılmazsa özgürlük sözkonusu olamaz. (Montesquieu)

Adalet herkese hakkını vermektir. (Justinian)

Daha fazla yasa, daha az adalet demektir. (Marcus Tullius Cicero)

Adalet devletin amacıdır. (James Madison)

Bizim yasamımız dogruyu söylemektir: Geciken adalet adaletsizliktir. ( William Penn)

Sorusturmaya baslamadan önce suc isledigi sanılan kimsenin sessiz kalma hakkının bulundugu kendisine bildirilmelidir. Yapacagı her ifadenin kendi aleyhine
kullanılabilecegi anlatılmalıdır. Ayrıca bir avukat bulundurma hakkının var oldugu kendisine bildirilmelidir. (Earl Warren)

Bir devlet görevlisi veya savcı tarafından, sucu acık bir sekilde tanımlanmadıgı sürece evinde arama yapılması ve kisinin tutuklanması çok elimdir ve baskı demektir. Bu tür eylemlere izin verilmemelidir. (Virginia Haklar Bildirgesi)

Yasaları her yerde güclüler yaptı ve zayıfları ezdi. (Turgot)

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. (William Godwin)

Adalet güclünün cıkarından başka bir sey degildir. (Thrasymachus)

Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir. (Oliver Goldsmith)

Yasalar örümcek agı gibidir; kücük sinekler örümcek agına yakalanır, esek arıları ise örümcek agını deler gecer. (Jonathan Swift)

Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür. (Fazl b. Iyaz)

İnsanın adil yasalara itaat etme gibi bir yasal sorumlulugunun ötesinde ahlaki sorumlulugu bulunmaktadır. Aynı sekilde, insanın adil olmayan yasalara da karsı
gelme ve itaat etmeme gibi bir sorumlulugu da olmalıdır. (Martin Luther King. Jr.)

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları degistirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi sozlersitesi.com altında insanlar genellikle cogunlugu ikna edinceye kadar beklemek gerektigine inanırlar. Eğer yasalara karsı gelirlerse, cözümün mevcut kötülükten daha kötü olacagını düsünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi cözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür. (Henry David Thoreau)

İnsanlar arasındaki davalarda ve mülkiyet anlasmazlıklarında eski jüri ile durusma sistemi diger tüm sistemlere tercih edilmelidir ve kutsal olarak kabul edilmelidir. (Virginia Haklar Bildirgesi).

Bir topluluga olan kininiz sizi adaletsizlige götürmesin. (Kur’an)

Tanrı her kusa yiyecegini verir, fakat yuvasına yiyecegini atmaz. (Josiah Gilbert Holland)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir