Avukatlar ile ilgili Sözler

Avukatlar ile ilgili Sözler sayfamızda tüm avukat sözlerini sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz..

Avukatlar ile ilgili Sözler

Ön Söz: Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir. (William Blackstone)


Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölcüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (baglı kılmak) kelimesinden türetilmistir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘baglı tutulmasını’ ifade eder. (Thomas Aquinas)

Hukukun bittigi yerde tiranlık baslar. (John Locke)

Asılan hırsız degil, yakalanandır. (cek Atasözü)

Ceza kaldırılabilir; ama suc insanın icinde sonsuza kadar yasar. (Ovidius)

Bir yargıc, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karsılık vermeli, saglıklı düsünmeli, tarafsızca karar vermelidir. (Sokrates)

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. (Thomas Fuller)

Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur. (Jefferson)

Kötü yasalar, zulmün en berbat seklidir. (Burke)

Yasaların bittigi yerde zulüm baslar. (Lord Chatham)

Yasama, yürütme yargı icice gecmisse, özgürlükler garantide degilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir. (Jean-Jacques Rousseau)

Bir toplumda suc varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

Bir büyük ulusun icinde sessiz bir insan iskence sozlersitesi.com altında inlerse, o ulusun kendisi hüküm giymis demektir (Emile Zola. 14.12.1897-Genclige Mektup).

İnsanlara karsı ne zorbalıga basvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güclü hem vicdanlı olmaktır.

Suclunun beraat ettigi yerde yargıc hüküm giyer.

Adaletin kücüldügü ülkelerde, büyük olan artık suclulardır.

Yazılı yasalar örümcek ağları gibidir: zayıfları yakalar, güclüler deler gecer.

Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserleri.

Hak yerde kalmaz.

Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır. (Alfred E. Smith)

Demokrasi, temsili ve cogulcu karakteri ile secmene hesap verilmesini, kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülügünü ve adaletin yansız bir sekilde dagıtılmasını da zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz. (Paris sartı)

İnsanlar yasaları (nomoi), adaletin islemesi ve siddetin onun kölesi olması icin olusturdu. (Euripides)

Hic kimse onu bulandırmadıgı ve ihlal etmedigi sürece hukuk, teneffüs ettigimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir sekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettigimizi anladıgımız zaman değerinin farkına vardıgımız saglık gibi sezilmez bir seydir. (Pierre Calamanderi)

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. (Lustinianus)

Adalet…Onurlu yasamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek.(Ulpianus)

Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet icin daima mücadele edilecektir. ( Alexander Hamilton)

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldigi noktaya gelince o rejim mahkum olmustur. (Montesquieu)

Dünyanın yıkılmaması icin bırak adalet yerini bulsun. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. (Latin Atasözü)

Adaletin üc temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi… Eğer
mülkiyet istikrarlı degilse daimi savas olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. (David Hume)

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. (Edmund Burke)

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek basına kalmak daha iyidir. (Gandhi)

Adalet önce devletten gelir. (Aristo)

Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. (Kur’an)

Birtek kisiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir. (Montesquieu)

İnsanların cogunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

Hicbir sey devlete yasalara saygılı olmak kadar yarasmaz. (Justiniaus Kanunları)

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri sozlersitesi.com kalan her sey onun etrafında döner. (Konfücyus)

Adalet olmadan düzen olmaz. (Albert Camus)

Adaletsizligi isleyen, cekenden daha sefildir.(Eflatun)

Adaletin hedef ve gayesi esitligi sağlamaktır. (İhering)

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. (Hz.Ebubekir)

Azınlık bazen yanılabilir, cogunluk her zaman yanılır.(H.İbsen)

Hukukun buyrukları sunlardır: Dürüst yasamak, başkasına zarara ugratmamak, herkesin hakkını vermek. (Ulpianus)

Ahlakın olmadıgı yerde kanun bir sey yapamaz. (Napoleon)

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün bütün tavuklarını alır. (Sadi)

Adalet topaldır, agır yürür fakat gidecegi yere ergec varır. (Mirabeau)

Devlet Baskanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. (Hanry Clay)

Bir devletin yıkılısıyla birlikte yasaları da cogalır. (Tacitus)

Dogru olan, haklı olandır. (Alexander Pope)

Sucu toplum hazırlar, suclu isler.(Buckle)

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikce artar.

Adalet olunca yigitlige lüzum kalmaz.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir