C Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

C Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamlarını sayfamızda bulabilir ve facebook, whatsapp, twitter üzerinden dostlarınızla paylaşabilirsiniz.

C Harfi ile Başlayan Atasözleri

Cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur). : Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.

Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir. : Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Cambaz ipte balık dipte gerek. : Kişi, sadece uzman olduğu alanda çalışmalıdır.

Cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur. : Bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur. : Kendisini yetiştiren kimsenin malına hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını bulur.

Can boğazdan gelir (geçer). : İnsan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaşamak mümkün değildir.

Can bostanda bitmez. : İnsan, canının değerini bilmeli, onu yıpratmamalıdır.

Can candan şirindir (tatlıdır). : Bir kişi için kendi canı, başkasının canından daha tatlıdır.

Can canın yoldaşıdır. : İnsan tek başına yaşayamaz, konuşup görüşmek için arkadaş arar.

Can cümleden aziz. : İnsanın kendisi herkesten önce gelir.

Can çekişmektense ölmek yeğdir. : Bir işte çeşitli sıkıntı ve üzüntülerle karşılaşıp olağanüstü gayret harcamaktansa o işten vazgeçmek daha iyidir.

Can çıkmayınca (çıkmadan) huy çıkmaz. : İnsanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

Cana gelecek kaza (zarar) mala gelsin. : Zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir sozlersitesi.com.

Cana gelecek mala gelsin. : Zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.

Candan ahbap, kandan şarap olmaz. : Kandan şarap yapılamayacağı gibi hiç kimse de tam anlamıyla içten, fedakâr dost olamaz.

Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır. : Güzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır.

Canı yanan eşek attan yüğrük olur. : Zarara veya kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak için aşırı çaba harcar.

Canımı sokakta bulmadım. : Tehlikeye veya herhangi bir sıkıntıya katlanmaya niyetim yok.

Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez. : Sıkıntı çekmemiş olanlar, eriştikleri rahatlığın ve mutluluğun değerini bilemezler.

Cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur. : Bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

Ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi. : Ağaçların gölgeleri bile doğal özelliklerini yansıtır, koz, yani ceviz ağacının altında insan, herkesin peşinde koştuğu bir kızın yanındaymışçasına mutluluk duyar söğüdün gölgesi, boylu boslu bir yiğidin güvenini kazanır dut ise altına meyvelerini döktüğü

Cin tutana bir muska yeter. : Çok kızmış birisini yatıştırmak için akıllı bir kimsenin sözlü veya yazılı öğüdü etkili olur.

Cins cinse çeker. : Her insan veya yaratık az çok soyuna benzer.

Cins horoz yumurtada öter. : Çocuğun soyluluğu ve değeri daha bebekken her hâlinden anlaşılır.

Cins kedi ölüsünü göstermez. : Soylu kişi, acınacak kötü durumunu kimseye göstermez ve söylemez.

Civcivde gözün, et yemeye yüzün olsun. : Kişi, karşılık beklediği işten istediğini alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır.

Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. : Başkalarının pohpohlamalarına kananlar mallarından ve canlarından olurlar.

Cömertle nekesin harcı birdir. : 1) cömertin de cimrinin de sarıldığı kefen aynıdır 2) cimri, ucuz diye her şeyin kötüsünü alır, bunlar işe yaramadıklarından veya çarçabuk bozulduklarından yenilerini almak zorunda kalır ve birkaç kez para harcar cömert ise bir kez çok para verip her şeyi

Cumhura muhalefet kuvveihatadandır. : Olağan sayılmayacak kadar kısa bir zamanda olan bir gelişmenin sürekli olamayacağını anlatan bir söz.

Yorum yapın