Demokrasi ile ilgili Sözler

Demokrasi ile ilgili Sözler Bu sayfamızda sizlere demokrasi sözleri hazırlamaya çalıştık. Bu sayfada demokrasi hakkında ünlülerden özlü sözler bulacaksınız bu ünlülerden en ünlüsü de tabi ki ulu önderimiz Mutafa Kemal ATATÜRK.

Demokrasi ile ilgili Sözler

Vox popuIi, vox dei (Halkın sesi, Hakkın sesi) Latin Özdeyişi

Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir. Mustafa Kemal Atatürk

Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir. Lyndon B. Johnson

Demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine olanak sağlayacak şekilde Iiderlerin ve organizasyonların alternatif kamu politikaları için yarıştıkları bir rekabetçi politik sistemdir. sozlersitesi.com E. E. Schattschneider

Demokrasinin  kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir. Lord Acton

Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiç bir zaman  varolmadı ve varolmayacaktır. Jean Jacques Rousseau

Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir. Lord Acton

Kelimeler üzerinde ve sahte problemler üzerinde kavga etmemiz gerekir. Demokrasinin gerçek ve gerekli anlamı kullanıldığı zaman hangi ismi istiyorsanız onu seçebilirsiniz. KarI Popper

Organizasyon kurma hakkı vazgeçilmez bir hak ve özgürlüktür. Alexis de Tocqueville

Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir. Alexis de Tocqueville

Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsiI etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı. Robert A. DahI

Demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak, milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir. Mustafa Kemal Atatürk

Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir. Alfred E. Smith

Bütün despotizmler içerisinde demokrasi, en az dayanıkIısı olmakla birlikte en kötüsüdür. Fisher Ames

Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır. Max Lerner

Politikada çoğunluk kuralının haklılaştırılması onun ahlaki açıdan doğru olduğunu göstermez. Walter Lipmann

Çoğunlukçu demokrasi, ‘halkın egemenliği’ olarak ifade edilen doktrin içerisinde en yetersiz ilke olarak görülmektedir. Bernard Crick

Görevimiz oybirliğine ya da oybirliğine yakın bir karara ulaşmanın yollarını aramak ve keşfetmektir. James M. Buchanan

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir. John F. Kennedy

Biz Atina’Iılar, politika ile ilgili kararları uygun tartışmalardan sonra alırız; en kötü olan şey, sonuçları tartışılmadan bir politikanın uygulanmasıdır. Thucydides

Demokratik vatandaşın politikada aktif olması ve politikayla ilgilenmesi gerekir. Gabriel A. Almond

Monarşi güzel bir bibIo gibidir, denizde bir süre yüzer ancak bir süre sonra bazı beceriksiz kaptanlar yüzünden kayalara çarpar; buna karşın demokrasi şişirilmiş bir botta seyahat sozlersitesi.com etmek gibidir. Kolay kolay dibe batmazsın, fakat ayakların hep ıslaktır. Fisher Ames

Demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece her şey yolunda gider düşüncesini kabul etmiyorum. Ben bunu ‘seçim safsatası’ olarak adlandırıyorum. James M. Buchanan

Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ‘Çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır. John Stuart MiII

Çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk tarafından yönetimi de tiranlıktır. Her iki durumda da ‘senin istediğin gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın’ kuralı geçerlidir. Herbert Spencer

Demokrasi ve demokratik devlet kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demogoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır. Alexis de Tocqueville

Demokrasi bireysel özgürlüğün sahasını genişletir. Sosyalizm ise daraltır. Demokrasi, mümkün olan bütün değerleri insanlara sağlarken; sosyalizm her insanı bir sayıdan ve araçtan ibaret görür. Demokrasi ile sosyalizmin bir kelime dışında hiç bir benzerliği yoktur: Eşitlik. Fakat aradaki farka dikkat edin; demokrasi özgürlük konusunda eşitlik isterken, sosyalizm kölelik yönünden eşitlik ister. Alexis de Tocqueville

Çoğunlukla bir gemiye benzetilen devlette, kral kılavuz, halk da kamu yararını gözettiği sürece kılavuzun sözünü dinleyen gemi sahipleri durumundadır; kralsız yaşayan pek çok halklar vardır, ama halksız bir kral düşünemeyiz bile. Krallık düzeyine yükseltilenler, başkalarından güzellik yahut yakışıkIılık bakımından üstün oldukları için ya da onları, tıpkı çobanların sürülerini güttükleri gibi yönetmek bakımından bir doğal üstünlükleri bulunduğundan değil, halkın kalanıyla aynı hamurdan yapılmış olmalarından ötürü erk ve yetkilerini onlardan ödünç aldıklarını açıklayacakları için ortaya çıkarılmışlardır. Stephanos Junios Brutos

TopIumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararIıdır;

her alandaki katılma,  toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır. John Stuart MiII

Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. UIusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. UIus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler. Mustafa Kemal Atatürk

Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iItizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir