Dil ile ilgili Sözler

Dil ile ilgili Sözler sayfamızda dil sözlerini sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Dil ile ilgili Sözler

Dili iyi kullanmak, yazıp, okumak düşünmeyi ve fikri geliştiriyor. O damarı keserseniz, düşünmek ve fikir sozlersitesi.com üretmek zaten kaynağından kurutulmuyor mu?

Buket Uzuner

Dili ile âlim, kalbi ile cahil olan insana hem hayret eder hem de acırım. Ağzını su ile temizler de yüreğini maneviyat ile arındırmaz. Vay onun haline!

Veysel Karâni

Dilinle yaptığın duaya, kalbin de inansın.

Abdülkadir Geylani

Dilin temeli dil bozulduğunda ortaya çıkar.

Adrian Furnham

Dil, toplum yapısına uymayan bazı deneylerin toplumsal olarak bastırılmasının bir sonucudur.

Erich Fromm

Dil her zaman kalptekini olduğu gibi söylemez.Kalbin dile şahitliği, dilin kalp adına avukatlık yapmasından daha sağlam, daha gerçekçidir.

Beydeba

Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra sozlersitesi.com kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur.

Oktay Sinanoğlu

Dil, bütün yanlış anlaşılmaların kaynağıdır.

Antoine De Saint-Exupéry

Dil söyler kulak dinler kalp söyler kainat dinler!

Yunus Emre

Dil, tencere kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu; ne pişiyor anlarsın.

Mevlana

Dilini kalem et,

Göz yaşını mürekkep;

Bir duyan ve gören var elbet;

Yeter ki istemesini bil,

DUÂ et!..

Şems-i Tebrizi

Dilin kiymetini ârif ” olandan,
Gözün kıymetini “ âmâ ” olandan,
Sözün kıymetini lâl ” olandan,
Ekmeğin kıymetini “ aç ” olandan,
Aşk’ın kıymetini “ hiç ” olandan öğren !

Şems-i Tebrizi

Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.

Friedrich Schiller

Dil araçların aracıdır, dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak, onu başkaları için faydalı kılmak mümkün değildir.

John Dewey

Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez.

Bernard Shaw

Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sozlersitesi.com sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir.

Walter Lanoor

Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.

Nihad Sami Banarlı

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.

Eflatun

Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım.

Churchill

Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.

Konfüçyus

“Türk dili bağımsızlığına kavuşacaktır.” Ulusal bağımsızlık kazanmaya başaran Türk ulusu, ana dilini de başka dillerin egemenliğinden kurtaracaktır. Türkçe yeryüzünün en güçlü, en sağlam, en uyumlu, işlek dillerden biridir. Bu dili bilinçle, bilimle işlemek, geliştirmek Türk aydınlarının görevidir. Dil, bir ulusun düşüncelerini, sozlersitesi.com duygularını, kimliğini, kişiliğini kapsayan bir birikimdir. Bu birikimin içeriğini oluşturan düşünsel öğeler, uygarlığın gelişmesiyle atbaşı yürüyerek mükemmelleşir.

Atatürk

“Kendisiyle düşünülmeyen, yazılmayan bir dil gelişemez. Ulusal dil yalnızca konuşmak, karşılıklı anlamak, söyleşmek için değildir. Dil, onu konuşan ulusun bilgisi, ulus varlığın dayanağıdır.

Dili bağımsız olmayan bir ulusun kendisi de bağımsızlığın tadına varamaz. Düşünme eylemi hangi dille sürdürülürse sozlersitesi.com onu geliştirir, kavram bakımından zengin, olgun kılar. Öte yandan dil de düşünme eylemi hızlandırır, akışını kolaylaştırır.

Dil işlendikçe daha yumuşak, daha akıcı, daha kapsamlı olur. Büyük ulusların çoğu, büyüklüğünü, diliyle üretmeyi uygarlık ürünlerine borçludur. Başkalarının dilleriyle konuşmaya alışmış kimseler yine başkalarının dilleriyle düşünürler.

Düşünme bir bilinç olayıdır. Yüzeysel bir alışkanlık değildir. Bu nedenle dille sıkı bir varlık bağlamı içindedir.

Atatürk

Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

Atatürk

Bir lisan ne kadar kolay olursa, onunla konuşanlar için o kadar büyük bir nimettir, çünkü o kadar kolay öğrenilip çeşitli ilimler ve fenlerle, diğer dillerin tahsiline vakit kalmış olur.

Şemseddin Sami

Bundan böyle divanda, dergâhta, bârgâhta, çarşıda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.

Karamanoğlu Mehmet Bey

Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir, dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir.

Wilhelm Humboldt

Dilimizin Türkçe, Arapça ve Farsça’nın bir bileşimi olduğu söyleniyorsa da, bu bileşim, bazı başka dillerde olduğu gibi bir çeşit kimyasal bileşim değildir. Dilimizde kullanılan Arapça ve sozlersitesi.com Farsça sözcükler her zaman bir yabancı olarak durur, bütünüyle dilimize karışmamış, dilimizin kurallarına, söylenişine asla uymamış, yabancılıklarını korumuşlardır. Bunun için, ne zaman istersek bu yabancı sözcükleri atarak, dilimizi tertemiz etmek elimizdedir.

Şemsettin Sami

Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir.

Charles Eliot

Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlâki bir ödevdir.

Gerhard Kessler

Dil, yapılması için herkesin, bir taş koyduğu şehirdir.

Emerson

Önümüzde iki yol var: Ya uyanıp dilimizi koruyacağız ya da iki nesil sonra Türkiye diye bir ülke, Türkçe diye bir dil kalmayacağını kabul edeceğiz! Seçim sizin!

Oktay Sinanoğlu

Düşünce ve sanat adamları, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.

Montaigne

Bir dilin kuvveti, yabancı olanı itmesi değil onu yutmasıdır.

Goethe

Düşünce dili çürütürse, dil de düşünceyi çürütebilir.

George Orwell

Dil, bir medeniyet olayıdır. Bir medeniyetin kurduğu dil, başka bir medeniyetin sozlersitesi.com düşündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeğe. Bir ulus, medeniyetini değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır.

Nurullah Ataç

Anlayış ve bilgiye tercüman olan sozlersitesi.com dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.

Yusuf Has Hacib

Dil değerlendirir insanı, onunla mutluluğa erer,

Dil değerden düşürür insanı, dili yüzünden başı gider.

Yusuf Has Hacip

Başka dile uymaz ananın sesi,her sözü ararsan vardır Türkçesi.

Ziya Gökalp

Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Yorum yapın