James Clerk Maxwell Sözleri

James Clerk Maxwell Sözleri ni sayfamızda bulabilir ve facebook, twitter, whatsapp üzerinden sevdiklerinizle ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

James Clerk Maxwell Sözleri

Bilimde, büyük keşfedicilere ve hayatlarına biraz ilgi duyduğumuzda, dayanılabilir hale geldiğinde ve yalnızca büyüleyici fikirlerin gelişimini izlemeye başlarsak.

Çoğu felsefi sistemi inceledim ve hiçbirinin Tanrı olmadan çalışacağını gördüm.

Bu dünyanın gerçek mantığı olasılıklar hesabındadır.

İyice bilinçli bir cehalet, bilimdeki her ilerlemenin başlangıcıdır.

Bilginin her dalında ilerleme, inşa edilecek olguların miktarı ile orantılıdır ve dolayısıyla veri elde etme olanağı ile orantılıdır.

Maddenin tek kanunları aklımızın imal edeceği yasalar ve zihnin tek kanunları madde tarafından imal edilir.

Bence bilim adamları ve diğer erkekler Mesih’ten öğrenmeye ihtiyaç duyuyorlar ve bence zihinleri bilimsel olan Hıristiyanlar bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyuyorlar, çünkü Tanrı’nın görkemiyle ilgili görüşleri varlıkları kadar yetenekli olabiliyor. Fakat her insanın, bilimini Hristiyanlık’la uyumlaştırma girişimleri sonucunda ulaştığı sonuçların, yalnızca kendisinin ve bir süre onun için herhangi bir önemi olduğu kabul edilmemeli ve damgasını almaması gerektiğini düşünüyorum Bir toplumun.

Matematikçiler, yalnızca insan dili henüz ifade edemediği yeni fikirlere sahip olduklarından daha da gurur duyabilirler.

Bilimsel materyallerin bilimsel uygulamalarının dışa dönük yaşamında etkili olması bilimsel öğretilerin yaygınlaştırılması, toplumun zihinsel halinde büyük bir değişiklik meydana getirmektedir. Gerçekten de, bilime ödenen saygı, en absürt görüşlerin günümüze gelebileceğini, ancak sesin bazı tanınmış bilimsel cümleleri hatırladığı bir dilde ifade edilmesi şartıyla geçerli sayılır.

Faraday, genişleyen elektromanyetizma biliminin babası ve daima kalması gerekir.

Oldukça belirsiz zamanlarda ve yerlerde,
Atomlar göksel yollarından ayrıldılar,
Ve şans eseri kucaklar tarafından,
Var olan her şeyi yaptım.
Ve birbirine yapışmış görünse de,
Ve burada ‘dernekler’
Ancak, yakında ya da geç, bağlarını patlattılar,
Uzay kariyerinin derinliklerinde.

Her zaman yanılıyor ev yapımı aparat kullanan öğrenci, güvenmesi gereken ve parçalara ayırmaya cesaret edemeyen, dikkatle ayarlanmış enstrümanlar kullanan birden fazla kişiyi öğrenir.

Bilim, maddenin kendisinden başka bir şeyin yaratılmasından sonra mantıksızdır. Düşünce fakültelerimizin azami sınırına ulaştık, çünkü maddenin ebedi ve kendine ait olamayacağından, yaratılmış olması gerektiğini itiraf ettik.

Tüm matematik bilimleri, fiziksel yasalar ile sayı yasaları arasındaki ilişkiler üzerine kurulmuştur.

İnsan beni ayarlayabilecek herhangi bir örnekten daha kötüye gidebilecek kapasiteye sahibim.

Herhangi bir konunun öğrencisi, o konuda orijinal anıları okumak büyük bir avantaj teşkil eder, çünkü bilim, doğmakta olan haldeyken her zaman tamamen asimile olmaktadır.

Benim tarafımdan algılanan renk, üç bağımsız değişkenin bir fonksiyonudur; en azından üç tane yeterlidir, ancak gelişirsem zaman gösterecektir.

Fizikte temel felsefi değer, zihin için tutmak için farklı bir şeyler verir; bunu yapmazsanız, Doğa bir anda size yanlış olduğunu söyler.

Cin vücutla tanışın
Havaya uçtum
Bir vücut bir vücuda çarptı,
Uçacak mı ve burada?

Isı, belirli işlemlerle üretilebilir ve tahrip edilebilir ve bu, ısının bir madde olmadığını gösterir.

O halde, elektromanyetik teorisine göre ışık ne olur? Alternatif ve ters hızla yinelenen çapraz manyetik bozukluklardan, elektriksel yer değiştirmelerle birlikte, elektriksel yer değiştirmenin yönü, manyetik bozukluğa dik açılardan ve her ikisi de ışının yönüne dik açılardan oluşur.

Mektubunuzda, bir moleküle aldırılamaz kelimesi uygularsınız. Bunu bir daha yapma. Ayrıca, eterin moleküler olamayacağını bilmenin değeri de olabilir. Öyleyse, bu bir gaz olurdu ve bir pint kadar ağır olmayacağı hariç, bir pint hava gibi ısı, vb. Ile ilgili aynı özelliklere sahip olacaktı.

Ancak alanın enerjisinden bahsedecek olursak, kelimenin tam anlamıyla anlaşılmasını isterim. Hareket halindeki veya esneklikteki ya da başka herhangi bir biçimde varolan, tüm enerji mekanik enerji ile aynıdır. Elektromanyetik olaydaki enerji mekanik enerjidir.

Görevi diğer erkeğin hobilerine binmek gibi görünen Francis Galton, ‘yapısız mikroplar’ nın dürüst ifadesini icat etti.

İnsan zihni birçok zor soruyla kendisini şaşırttı. Uzay sonsuz mu ve hangi anlamda? Maddi dünya sonsuz derecede muazzam mıdır ve maddi meselelerle eşit derecede dolu olan bu alanların tümü var mıdır? Atom var mı yoksa sonsuz bölünebilir madde mi?

Dönme kuramının matematiksel zorlukları, esas olarak, zihinlerdeki analiz sonuçlarını düzeltebileceğimiz geometrik çizimlerin ve mantıklı imajların istemesinden kaynaklanmaktadır.

Termodinamiğin 2. kanunu, eğer denize bir bardak su atarsanız aynı bardak suyunu tekrar elde edemezsiniz ifadesi ile aynı derecede gerçeğe sahiptir.

Bunun sonu ne Bunun özel yolu nedir?

Böylece sayının tüm dünyayı yönettiği söylenebilir ve dört aritmetik kurallar matematiğin tam donanımı olarak görülebilir.

Elektromanyetik bir ışık teorisine sahip bir kağıt da var, aksine ikna olduğum sürece büyük silah olarak kalıyorum.

Ancak, yer çekimiyle ilgili büyük soruları sorduğumuzda zaman gerektiriyor mu? ‘Evrenin dışına’ polar mı yoksa herhangi bir şey için kutup mu? Elektrikle ilgili herhangi bir referans var mı? Ya da madde-kütlesinin ya da ataletin temelinde duruyor mu? O zaman kuyrukluyıldız veya bulutsular veya laboratuar deneyleri olsun, alınan görüşlerin doğruluğuna dair cesur sorular olsun, testlere ihtiyaç duyuyoruz.

Her ne kadar tüm bilimsel çalışmaların amacı, doğanın sırlarını çözmekse de, işçinin zihninde daha az değerli değil başka bir etkiye sahiptir. Onu, bilimsel çalışmanın hiçbirinin icat ettirmesine yol açabilecek yöntemlere sahip bıraktı.

Zihnin bir yasanın varlığına inanması ve içinde yer alması gereken bir gizeminin olması eğlencenin evrensel bir sozlersitesi.com şartıdır.

Termodinamiği, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunundan tamamen çıkarsanmış olan, moleküler yapıya dair spekülasyon olmadan cisimlerin dinamik ve termal özelliklerinin araştırılması olarak tanımlıyoruz.

Işıkın, elektriksel ve manyetik olguların nedeni olan aynı maddenin enine dalgalanmalarından oluştuğu çıkarımından hemen hemen kaçınabiliriz.

Bu tezin temel özelliklerinden biri, elektromanyetik olgunun dayandığı gerçek elektrik akımının iletim akımı ile aynı olmadığını, ancak elektrik deplasmanının zaman değişiminin Dikkate alındı ​​…

Gerçekleştirilen her olay gibi bir Deney de doğal bir fenomendir; Fakat bir Bilimsel Deneyde, belirli olaylar dizisi arasındaki ilişkilerin en iyi avantajı için incelenmesi koşulları düzenlenmiştir.

Artık çok azımız, Newton’un bedenlerin hareketinin gerçek kanunlarını ilan etmesinden önceki günlerde büyük Descartes gibi filozofların dahi dahil olduğu zihinsel duruma yerleştirebiliyoruz.

Ulaştığımız denklemler, herhangi bir ulusun bir kişisinin kendi ulusal birimleri tarafından ölçülen nicelik değerlerin yerini almasıyla gerçek bir sonuç elde edecek şekilde olmalıdır.

Olağanüstü şeylerin gölgeli hatları, teorinin odaklamasını koymazsak ve bazen bir açıklama tarifi ve bazen başka bir tarza kadar sıkıştırmadıkça, birbirlerine karışır; böylece, büyük değirmen taşı boyunca farklı derinliklere inebiliriz Dünya.

Belirli bir sıralamayı aşan her varlığın tekil noktaları vardır; Sıralamada ne kadar yüksek olursa, onlardan daha fazla olur. Bu noktalarda, fiziksel büyüklüğü çok sınırlı olan ve sonlu varlıktan hesaba katılmayan etkiler en büyük önemi veren sonuçlar doğurabilir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir