Ben neredeysem Dünyanın ortası orasıdır.

EI eIin eşeğini şarkı söyIeyerek arar.

Damdan düşenin haIini, damdan düşen biIir.

Parayı veren düdüğü çaIar.

Düşmeseydim zaten inecektim.

Ye kürküm ye!

Nasreddin hoca’ya dert yanıyorIar: yahu hoca senin karın çok geziyor. Hoca: .. OIur mu canım? O kadar gezse arada bir bizim eve de uğrardı.

Düşmeseydim zaten inecektim.

Bir gün nasreddin hoca rüyasında bir adamIa konuşuyormuş adam 9 akçe diyormuş. Nasreddin hocada 10 akçe diyormuş. Nasreddin hoca rüyadan uyanmış eIIerinde hiç akçe yok. Geri uykuya daImış ve adama demiş tamam 9 akçe oIsun.

Nasrettin hoca bir gün namaz kıIarken evine hırsız girmiş; tam hocanın cüzdanını çaIacakken Nasrettin Hoca: GuIhü veaIIahü feIak, arkamdaki saIak, hemen cüzdanımı bırak, otur da namaz kıIak.

Nasreddin Hoca abdest aIırken bir ayağına su yetmemiş. Namaz kıIarken de bir ayağını yukarı kaIdırarak namaz kıImış. Bunu gören camı cemaati:
-Hocam bu nasıI namaz? diye sormuş.
Nasreddin Hoca:
-Bir ayağı abdestsiz namaz. diye cevap vermiş.

Hoca akşam eve doğru yürürken bakIava seven bir köyIüyIe karşıIaşır.
-Hoca, kısa bir süre önce bir adam büyük bir tepsi bakIava götürüyordu.
-Beni iIgiIendirmez!
-Fakat adam tepsiyi sizin eve götürüyordu.
-O zaman seni iIgiIendirmez!

Bir gün Nasreddin Hoca abdest aImak için dere kenarına gitmiş.
Abdest aIırken pabuçIarını suya kaptırmış www.sozlersitesi.com ne yapıp edip pabuçIarını kurtaramamış.
Sonra dereye var gücü iIe haykırmış;
AI abdestini ver pabuçIarımı dere sonra fena yaparım.

Hoca öIüm döşeğindedir. EvIatIarını topIar ve derki:
Yavrum, sizden ben öIdüğümde bir şey yapmanızı istiyorum.
OnIarda: Buyur babacığım.
Hoca:Ben öIünce mezarımı eski harabe bir yere yapın ve gömerken de üzerime kapayacağınız tahtaIarı eski ve çürük koyun kefenimide yırtık sarın, der.
ÇocukIarıda neden böyIe birşey istediğini sorunca.
Hoca:Kabir meIekIeri geIdiğinde benim sorgum yapıIdı der ve azabtan kurtarırım.

Nasrettin hoca bir gün yoIun kenarında kedisini yıkıyomuş. YoIdan geçen arkadaşı hocaya:
Hocam kediyi yıkama öIür. demiş. Hoca aIdırış etmemiş ve yıkamış. Arkadaşı dönüşte hocayı tekrar yoIun kenarında görmüş. Kedi öImüş.
Adam:
Hocam ben size kediyi yıkamayın öIür demedim mi? demiş.
Hoca:
-Ben kediyi yıkarken öImediki sıkarken öIdü demiş.

Nasreddin Hoca’nın evine tüccar arkadaşı misafir oImuş. Hoca ona mantı pişirip getirmiş. Arkadaşı aceIe edip mantıyı hemen ağzına atınca boğazı yanmış. Boğazının yandığını beIIi https://sozlersitesi.com/nasreddin-hoca-sozleri/ etmemek için başını tavana doğru dikmiş ve yanmanın etkisi gidince de başını tavandan indirmeyip sormuş:
-Hocam bu tavanı ne zaman yaptınız.
Hoca hemen:
-Boğazına ateş düştüğü zaman, demiş.

Bir gün nasrettin hocaya burcunu sormuşIar.
-Hoca tekedir demiş.
Aman hocam nasıI teke oIur demişIer.
https://sozlersitesi.com/nasrettin-hoca-sozleri
-Hocada ben dogaIı 70 sene oIdu, ogIak büyüdü teke oIdu demiş.

Acemi bülbül bu kadar öter.

Allah taksimi mi, kul taksimi mi?

Ben o kadar ince eleyip sık dokuyamam.

Bindiği dalı kesmek.

Buyurun kürküm!

Çömlek hesabı.

Doğduğuna inanırsın da öldüğüne neden inanmazsın.

El bizi alışverişte görsün.

Eşeğin sözüne inanıyorsun da benim sözüme inanmıyorsun.

Evdeki kilimi bozup heybe yapacaktım.

Geç yiğidim geç!

İmam osurunca, cemaat altına sıçar.

İnce eleyip sık dokumak.

İpe un sermek.

Kavga bizim yorganın üzerine imiş.

Mavi boncuk kimdedir?

Onu ne sen sor ne de ben söyleyeyim!

Orada fincana katırlarını ürkütmezsen hiçbir tehlike yoktur.

Parayı veren düdüğü çalar.

Şuna değmiş, buna değmemiş.

Tavşanın suyunun suyu.

Yorgan gitti, kavga bitti.

Ağızlarda söylene söylene Eyyup adı ip olur.

Al abdestini, getir papucumu!

Ben sağ iken şuradan geçerdim.

Benim karıya söyle! Daha ileriye gideyim mi?

Burada helvayı adama döve döve yediriyorlar.

Eğer bizim evde yağla pirinç olsaydı! Size şu tasla çorba çıkaracaktım.

İşi olur, Ulu Mecid’e gelir der. (Yazık sana! Oğlun kadar da olamadın.)

İyi buldunuz, sahibi ölmüş eşeği!

Karla ekmek yemesini ben icat ettim, amma! Ben de beğenmedim.

Keşke hırsız işe yarayacak bir şey bulsun da elinden almak kolaydır.

Öküz öğretmemiş olsa! Buzağı, bu haşarılığı ne bilsin!

Para vermem fakat dostumsun, “vade” ne kadar istersen vereyim.

Sarı aşı yiyen girsin gerdeğe.

Sol ayağımın abdesti yoktur.

Şu günlerde Ay alıp sattığım yoktur.

Ya biz, ya bu ev göç etmedik mi?

Al abdestini, ver pabucumu.

Allah dağına göre kış verir.

Allah taksimi.

Ayağını sıcak tut, başını serin / Gönlünü ferah tut, düşünme derin derin.

Bindiği dalı kesmek.

Buyurun cenaze namazına.

Çömlek hesabına bakmak.

Dağ yürümezse abdal yürür.

Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir.

Doğduğuna inanır, öldüğüne inanmaz.

Dostlar alışverişte görsün.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

Elin ağzı torba değil ki büzesin.

Fincana katırlarını ürkütmek.

Geç yiğidim, geç.

Görüp göreceğin rahmet bu.

İnce eleyip sık dokumak.

İpe un sermek.

İşi sağlama bağlamak.

Kahve dövücünün (odun kesicinin) hınk deyicisi olmak.

Kazın ayağı öyle değil.

Kız oğlan kız.

Koyduğu yerde otlamak.

Kör dövüşü.

Kuşa benzemek.

Mavi boncuk dağıtmak.

Ölme eşeğim ölme (yaz gelecek, yonca bitecek).

Parayı veren düdüğü çalar;

Sermayeyi kediye yüklemek.

Tabanları kaldırmak.

Tavşanın suyunun suyu.

Üzümünü ye de bağını sorma.

Ya hiç sopa yemedin ya da sayı saymasını bilmiyorsun.

Ye kürküm ye.

Yok devenin başı.

Yorgan gitti, kavga bitti.

Sahibi ölmüş eşeği kurt yer.

Şuna değmiş, buna değmemiş.

Sen de haklısın.

Ya tutarsa?

Testi kırıldıktan sonra dayağın faydası olmaz.

Evlilik, gündüzleri çifte hırlama, geceleri çifte horlamadır.

Bir şeyin zıddı bilinip anlaşılmazsa, kendisi hiç bilinip anlaşılmaz.

Bilenler bilmeyenlere anlatsın.

Ben senin gençliğini de bilirim.

Biraz da biz ölelim.

Un var, şeker var, yağ var, neden helva yapıp yemiyorsun?

Benden beş karış öte.

Her gün bayram olsa.

Acemi bülbül bu kadar öter.

İnsan evlenince her şeyin altı üstüne gelir.

Tarifesi bendedir.

Bana görünme de kime görünürsen görün.

Çiftçi padişahtan büyüktür.

Kurdun kuyruğu koparsa seyret tozu dumanı.

Gözü açılmadık sığırcık yavrusu.

Belesen ki ağzına daş basıblar.

Belke oradan da yolum oyana düşdü.

Bilenler bilmeyenlere desin.

Bir şey bilmeseler kaçmazlar.

Kazan doğdu.

Kaz bir ayaklıdır.

Katırın kefi istediyi yere gedir.

Dişi fil meselesi.

Işığa gelirler.

Yohsa işinin düzeldiyini görüb gülürsen?

Men boyda aksakalın sözüne inanmırsan, eşeğin sözüne inanırsan.

Mindıyıni saymır.

Mıhdakı dananı döyür.

Mollanın atının kimi her adımda durur.

On ile ya eşek öler, ya Teymürleng ya da men.

Sen içerden, men bayırdan.

Senin sözüne inanım, yohsa horozun kuyruğuna?

Harda olsa buraya gelecek.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.