Şakiki Belhi Nasihatleri

Şakiki Belhi Nasihatleri sayfamızda Şakiki Belhiye ait tüm söz ve nasihatleri bulabilir, facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Şakiki Belhi Nasihatleri

İslâm dünyası birbirinden kıymetli evliyâ ve ulemalarla dolu. Bunlardan bir tanesi de Şakiki Belhi hzEvliyânın büyüklerindendir. Künyesi Ebû Ali olup, babasının ismi İbrâhim’dir. İbrâhim sozlersitei.com Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. Dünyâya gönül bağlamayıp, haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçardı.

Şakiki Belhi 5 şeyi 5 ibadette buldum

1-Rızkın bereketini, Duha namazında buldum.

2-Kabrin ışığını, teheccüt namazında buldum.

3-Münker ve Nekire kolay cevap vermeyi, Kur’an-ı Kerim okumada buldum.

4-Sıratı kolay geçmeyi
oruç ve sadakada buldum.

5-Arşın gölgesinde gölgelenmeyi,Allah’ı zikirde buldum.

Şakiki Belhi hazretlerinin sözleri

İbrahim Ethem ve Şakiki Belhi’nin evliyalar tarihindeki yeri önemlidir. İbrahim Ethem hazretlerinin Şakiki Belhi’nin üzerinde maddi ve manevi birçok etkisi bulunmaktadır. Akıllı, zeki, derviş, zengin ve cimrinin kimlere denildiğini yedi yüz tane âlimden sordum. sozlersitesi.com Hepsi de birbirine yakın cevaplar verip şöyle dediler: “Dünyâyı sevmeyen kimse, akıllıdır. Dünyânın aldatıcı ve yalan olan zevklerine aldanmayan kimse, zekîdir. Allahü teâlânın takdir ettiğine râzı olan, kanâat eden, zengindir. Dünyâya âit arzusu bulunmayan, Allahü teâlânın rızâsını isteyen kimse, dervişdir. Allahü teâlânın verdiği nîmetlerden, mahlûkuna faydalı olanları vermekten kaçınan, cimridir.” “Dilini muhâfaza et. Amel defterinde ve terâzide sevâbını bulamıyacağın söz söyleme. Sözü söylemeden önce düşün; hayırlı ise söyle, yoksa sükût et.

Bir musîbet geldiğinde feryâd ü figân eden kimse, Allahü teâlâya karşı gelmiş olur. Ağlayıp, sızlamak, belâ ve musîbeti geri çevirmediği gibi, insanın sabredenlere verilen sevâb ve mükâfâttan da mahrum olmasına sebeb olur.“Bir kimsenin yanında mübârek bir zâtın iyilik ve güzel hâlleri anlatılır da, o kimse bundan zevk duymaz ve o mübârek zâta karşı kalbinde muhabbet hâsıl olmazsa, bilsin ki kendisi kötü kimsedir.

“Rızkı hususunda Allahü teâlâya tevekkül eden kimsenin güzel huyları fazlalaşır, cömert olur ve ibâdetlerinde vesvese bulunmaz.” “Allahü teâlânın azâbından korkmanın alâmeti haramları terk etmektir. Allahü teâlânın rahmetinden ümidli olmanın sozlersitesi.com alâmeti de çok ibâdet etmektir.” “İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle, tövbeyi geciktirenler, hattâ, Allahü teâlânın azâbını düşünmeyip, rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler, çok büyük gaflet ve felâket içindedirler.” sozlersitesi.com “Gönül ferahlığı, hesap kolaylığı ve can rahatlığı fakirlerin hâlidir. Gönül meşgûliyeti, hesapların zorluğu ve can sıkıntısı da zenginlerin hâlidir.

Şakiki Belhi hazretlerinin nasihatleri

“Bir kusuru ve ayıbı var diye bir kimseyi kötüleyen, hakâret eden kimse, kendi kendini helâk etmiş demektir. İnsanlar, bir kimse hakkında; “Bundan bize zarar gelmez bu emin bir kimsedir.” derlerse, o kimse bütün insanların zarar ve kötülüklerinden emindir. Kim müslümanların aleyhinde konuşur, onları gıybet eder, onlara iftira ederse, aralarında söz taşıyıp koğuculuk yaparak müslümanları birbirine düşürürse, sozlersitesi.com müslümanların hakkını gözetmez, onların kalblerini kırar, incitirse ve onları kendinden aşağı görürse, o kimse şeytanın hizmetçisi olmuş olur, dünyâda fakir olur, âhirette iflâs etmiş vaziyette hakir ve zelîl olur.

Kendisine bir şey ikrâm ettiğin kimse ile, sana ikrâmda bulunan iki kişinin senin kalbindeki yerlerine dikkat et. Eğer kalbindeki muhabbet, kendisine ikrâmda bulunduğun kimseye karşı daha sozlersitesi.com fazla ise, bu ikrâm ve muhabbetin Allah için olduğu anlaşılır. Ama kalbindeki muhabbet, sana ikrâmda bulunan kimseye karşı daha fazla ise, bu dostluk menfaat içindir.

Belh’te birçok evliyâullah yetişmiştir. Bunların büyüklerinde Hâtemi Esâm’ın hocası olan Şakiki Belhî tebei tabiindendirTebe-i Tabiin hadis-i şeriflerde methedilen üç nesilden üçüncüsüdür. Birincisi Ashâbı Kirâm’dır. Yani peygamber efendimiz döneminde yaşamış ve ona iman sozlersitesi.com etmiş kimseler. İkincisi Tâbiin yani Ashâbı Kirâmı görüp iman etmiş olanlardır. Üçüncüsü tebei tabiindir. Yani Ashâbı Kirâmı görenleri görmüş olanlar. Peygamber efendimiz bu üç nesil için İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir.” sozlersitesi.com buyurmuşlardır. Bu üç nesil hakkında birçok hadis bulunmaktadır. Bu nedenle hürmet ve saygıda kusur edilmemelidir.

Yorum yapın