Voltaire Sözleri

Voltaire Sözleri Sayfamızda Voltaire mahlasını kullanan Fransız yazar ve filozof olan François Marie Arouet  en güzellerini derlemeye çalıştık. Sayfamızda yer alan Voltaire sözlerinden beğendiklerinizi sozlersitesi.com sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Sayfamıza katkılarınızı bekliyoruz.

”Okumak ruhu yüceltir.” 

”Korku suçu, suç cezayı doğurur.”

”Alçakgönüllülük, gururun perhizidir.”

”Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı artırır.”

”En iyi, iyinin düşmanıdır.”

”Ne yaparsan yap; rezilliği yoket.”

”İnsan, istediği an özgür olur.”

”İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.

”Asılmak için doğanlar suda boğularak ölmezler.”

”İnsana ölüm kadar acı da gereklidir.”

”Doğruluğu sevin ama hatayı da affedin…”

”Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir.

”Küçük insanların büyük gururları olur.”

”Cennet (var) olduğum yerdir.”

”Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.”

”Evlilik korkaklar için uygun yegane maceradır.”

”Tanrı kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı.”

”Can sıkıcı olmanın sırrı, her şeyi söylemektir.”

”Gerçek ihtiyaçlar olmadan, gerçek hazlar olmaz.”

”Özgürlük adaletten başka bir şey değildir.”

”İnsanlar eşittir; doğum değil, erdemdir farkı yaratan.”

”Bu adam çok cahil olmalı, ne sorulsa yanıtlıyor.”

”Işığın Güneş’ten geldiği gibi ahlâkta Tanrı’dan gelir.”

”Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar!”

”Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi.”

”Kendine güvenen herkes dünyayı yönetebilir.

”Söylenmeyecek kadar aptalca sözler şarkı olur.”

”Mutluluk, doğanın bize satabileceği en pahalı maldır.”

”İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.”

”Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.”

”Ahmakça olan herşey , telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir.”

”Her şeyden önce insan olunmalı; ondan sonra doktor.”

”Kulak, yüreğe giden bir caddedir.”

”Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır.”

”İnsanlar yiyecek yemekleri ve yatacak yerleri olduğunda düşünmeyi reddederler.”

”Etrafta bu kadar çok kitap olduğu için bu kadar cahiliz.”

”Bir insanı cevapları ile değil sorularıyla yargılayın.”

”İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

”Tanrı, gülmeye korkan bir kalabalığa oynayan komedyendir.”

”Bizi mutlu kılan şey şartlardan çok, ruhumuzdur.”

”Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir.

”Yeryüzü, kendileriyle konuşmaya değmeyen insanlarla kaynıyor…

”Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.”

”Tanrım, beni dostlarımdan koru! Düşmanlarımla kendim baş edebilirim.”

”Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.”

”Bu dünya herşey bana eziyet ediyor, hatta olmayan şeyler bile.”

”Her şey kötüye giderken bu iyimserlik niye?”

”İnsanın aklına kanat taktı ve bizi özgürlüğe uçurdu.”

”İnsan düşüncesinin tarihi, insan budalalığını ortaya koyar.”

”Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlardır.”

”Sizi saçmalıklara inandırabilenler, size katliam yaptırabilirler.”

”İyi ahlak, insanlar arasında bir nezaket alışverişidir; bu alışverişte yer almayan değersizdir.”

”Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.”

”Yaşayanlara saygı borçluyuz az çok, ölenlere tek borcumuz kalmıştır: Gerçek!”

”İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.

”Gülmek için mesut olmayı beklersek, ömrümüz tebessüm etmeden sona erer.”

”Hayat, hiç teşekkür etmeden alınır, gelişi güzel kullanılır, farkında olmadan yitirilir.”

”Tüm katiller cezalandırılır, tabi büyük sayıda ve trampet sesleri eşliğinde öldürmedilerse.”

”Bazen durdurulması kesinlikle imkansız kinlerin esası bir hiçten ibaret olur…”

”Okulda okuduklarıyla yetinenler,yalnız mürebbiyeleriyle konuşabilen çocuklara benzerler.”

”İnsanları daha akıllı kılmayı beceremediğimden, onların uzağında kalarak mutlu oldum.”

”Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım.”

”Hayat sevilirse de, yokluk denilen şeyin de sevilecek yönleri yok değildir.”

”Delilik, birçok şeyi başarılı bir şekilde çok hızlı düşünmek veya bir şeyi özellikle çok düşünmektir.”

”Teori yapmadan çalışalım, hayatı çekilir kılmanın yegane yolu budur.”

”İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.”

”Eğer hayvanlar konuşabilseydi, onları kesip yemeye cesaret eder miydik?”

”Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.”

”Ebedi hayatın ne olduğunu bilmem ama, bu dünyadaki hayatımız kötü bir şakadan ibarettir.

”İşte ilk zorbalar da, bütün dalkavukların söylediğine göre; Tanrının birer gölgesi olduğundan, ellerinden geldiğince O’nu taklit ettiler.”

”Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.”

”Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek, umudumuz; bu gün her şeyin iyi olduğunu düşünmek, yanılgımızdır.”

”Tehlikeleri seçemeyen adama hemen kahraman gözüyle bakmak yanlıştır.”

”Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.”

”İnsanların çıkardıkları yasalarla tabiat yasaları birbirine ne kadar yakın olurlarsa yaşamak o kadar zevkli olur.”

”Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.”

”Tutkuların öyle bir tabiatı vardır ki ,onları saklamak mümkün değildir…”

”Bu dünyayı tıpkı dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz.

”Yaşam diken ekilmiş bir tarla gibidir ne kadar çabuk ekersen o kadar az acı çekeriz.”

”Senin düşüncelerine katılmıyorum; ama düşüncelerini özgürce ifade edebilmen için hayatımı bile verebilirim…”

”Size kimin hükmettiğini öğrenmek istiyorsunuz, sadece kimi eleştirme izniniz olmadığını bulun.

”Süslenmek bir güzel için ne ise,başkalarının hoşuna gitme tutkusu zeka için odur…”

”Söylediklerini kabul edemem, ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim.

”İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgardır: Bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi, yerinden kımıldayamaz.”

”Düşüncelerine katılmıyorum, ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.”

”Yaşamla alay edin; onunla oynamak gerekir; her ne kadar bu oyun zahmetine değmezse de, başka seçeneğimiz de yok.”

”Gençleri bırakınız dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler, büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi göreceklerdir.”

”Çoğunluğun mutluluğunu, tek tek mutsuzluklar yaratır. Öyle ki, tek tek bireyler ne kadar mutsuz olursa , genel mutluluk da o kadar artar.”

”Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmeğe çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın.

”Kutsal Roma İmparatorluğu adıyla kendisini anan ve hala anmaya devam eden bir araya toplanmış yığın, ne kutsaldır, ne Romalıdır ne de imparatorluktur.”

”Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.”

”Hangisi daha tehlikeli: fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm, kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana. Ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlemeye yönlendirir.”

”İnsanlar da doğayı biraz bozmuş olmalılar. Çünkü insanlar kurt doğmadıkları halde kurt olmuşlar. Tanrı onlara ne yirmi dörtlük top, ne de süngü verdi. Oysa onlar, sozlersitesi.com birbirlerini yok etmek için süngüler, toplar yaptılar. Ayrıca alacaklılar paralarını alamasınlar diye iflas edenlerin mallarına el koyan adaleti de bu arada sayabilirim.”

”Erdem özgürlüğü gerektirir, bir yükü taşımak aktif bir güç gerektirdiği için. Baskı yönetimi altında erdem bulunmaz ve erdemsiz bir din de bulunmaz. Beni bir kul haline getirirsen böylece ben o şey için uygun olmayan biri haline gelmiş olurum. Egemenlik dahi benim üzerimde, beni doğası seçme ve özgür iradeye dayalı dine yönlendirmek hakkına sahip değildir.”

”Bu gülünç zayıflığımız belki en vazgeçilmez düşkünlüklerimizden biridir. Çünkü her zaman yere çalmak istediğimiz bir yükü, sürekli taşımaya çalışmaktan, varlığımızdan sozlersitesi.com dehşete düştüğümüz halde, ona bağlanmaktan, kısacası bizi kemiren yılanı kalbimizi yiyinceye kadar okşamaktan daha budalaca bir şey olur mu?”

”Yüz kez kendimi öldürmek istedim,ama hayatı seviyordum.Bu gülünç zayıflık belki en bahtsız eğilimlerimizden biridir; çünkü sürekli yere atmak istediğimiz bir yükü ara vermeden taşımayı istemek kadar aptalca bir şey var mı?Varlığımızdan tiksinirken varlığımıza tutunmaktan,kalbimizi yiyene kadar bizi tüketen yılanı okşamaktan daha saçma bir şey var mı?”

”Tüm duyarlı nesneler, aynı günde doğmuş benim gibi acı çeker, benim gibi ölürler. Kartal ödlek kurbanı üstüne çullanmış Titreyen organları kanlı gagasıyla parçalar. Savaşın toz dumanında yuvarlanan adam, Can çekişen arkadaşının kanıyla kanı sozlersitesi.com karışmakta, Beklerken leş kargalarına yem olma sırasını. Evet, her kişide tüm dünya sızlanmakta. Hepsi ıstırap için doğmuş, birbirini yok etmekte. Peki, bu korkunç kaos ne için? Her birimizin acısı hepimize mutluluk mu dersin! Ne kutsanacak dünya, öyleyse!”


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir