Ünlülerden 10 Kasım Mesajları

Ünlülerden 10 Kasım Mesajları Sayfamızda sizler için ünlülerden gelen en güzel 10 kasım mesajlarını hazırladık. Sayfamızdaki ünlülerden anlamlı 10 kasım mesajlarını facebook ve twitter ile paylaşıp whatsapp ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Ünlülerden 10 Kasım Mesajları

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. -Esti Ujsag, Macaristan

Mustafa Kemal insanlardan soyutlanmıştı. OkuI arkadaşları tarafından sevilmez ve öğretmenleriyle çokça münakaşa eder ve problem çıkarırdı. İnsanlara saldırdığında mutluluk duyardı. -Abdullah Azzam

Devletimizin banisi (kurucusu) ve milletimizin fedakâr sadık hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz (seçkin) siması, eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır.-İsmet İnönü

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı. -Prof. Walter L. Wriht, Almanya

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk milletinin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. -Kerama, Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963

Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı. -David LIoyd George, İngiItere Başbakanı

O, kendi milleti ve beşeriyet âIemi için beslediği muhabbetle, bir dâhinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. -Herbert Melzig, Alman tarihçi

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı. -Prof. Walter sozlersitesi.com L. WRIHT, Almanya

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir kIâs oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. -The Fortnightiy, Londra

O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir. -Alan Moorehead, İngiliz yazar

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. -The Spectator Dergisi, İngiItere

Bizim asIımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken Atatürk’ün bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. -İkbal, Pakistan miIIi şairi, 1958

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi. -Prof. Sekretan, İsviçre

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. -C. C. Sforza, İtalya

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. -Emanullah HAN, Afgan Kralı

Atatürk’ün dehası, tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkiI edecektir. -Branko Aczemovic, Büyükelçi, Yugoslavya

Türkiye Büyük MecIisi’ne ve Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı Atatürk’ün ölümü üzerine en derin üzüntülerimi bildiriyorum. Büyük bir asker, dahi devlet adamı ve tarihi bir şahsiyet kayboldu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile nesilden nesile devam edecek büyük bir anıt oluşturdu. -Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı

Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak. -Cemal Süreya

Cumhuriyet Türkiyesi’nin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı… -The Truth, İngiItere

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir. -Word Price, İngiItere

Türkiye’yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bugün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır. -Prof. M. Zaajti Franes, Macaristan

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, suItanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı. -Soir, Paris, Fransa

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan sozlersitesi.com özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi. -Times Gazetesi, IngiItere

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı. -F. Perrone Di San Martino, Yazar

Hayatının sonuna kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. -C. C. SFORZA, İtalya

Eski Osmanlı imparatorIuğu bir hayal gibi ortadan silinirken, miIIi bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. -Prof. Maurice Beaumont, Fransa

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, suItanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı. -Soir Gazetesi, Paris, Fransa

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır. -Ma Shao-Cheng, ÇinIi yazar

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemIi olayını yaratan adamdı. -National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. -Bayan Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur. -Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük Iiderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkiI eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. -General Douglas MacArthur

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir Iider ve büyük bir yurtsever… -Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin miIIi bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni miIIi yapısını yaratmıştır. -Kalinin, Sovyet Başbakanı

Savaş Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden diriIten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir. -Winston ChurchiII, İngiItere Başbakanı

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir. -Herbert Sideabotham, İngiliz yazar

Atatürk’ün dış ilişkiler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse fikirlerinin değerini ve ifade ettikleri zamanı aşan anlamları karşısında daima hayrete düşer. -Awra M. Warren, ABD büyükelçilerinden

Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. -Aristide Briand, Fransa Başbakanı, 1921 mecIis nutkundan

Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışIı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir Iider. Mustafa Kemal soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve SuItan’ı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum. -Vladimir İIyiç Lenin, Rusya

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kuvvetinin esrarı var. -Sir CharIes Townssend, İngiliz Generali, 1922

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar. -Herbert Melzig, Alman tarihçi

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir. -CharIes de GauIIe, Fransa


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir